Gemeente Alkmaar


Alkmaar doet mee met aan Europees toerismeproject

Alkmaar - 19 juni 2002

Het college van b&w heeft op 18 juni besloten om deel te willen nemen aan het Europese Interreg-project North Sea Tourism Network. De Europese partners zijn Engeland (Newcastle en omgeving) en Noorwegen (Bergen en omgeving). De bijdrage van Alkmaar bedraagt in totaal 25.000 in de periode 2002-2005.

Doel van het project is om mensen die per ferry reizen tussen de drie genoemde landen te informeren over de toeristische mogelijkheden van de streek waar ze aankomen. Voor Nederland geldt dat op dit moment 80% van de reizigers die per boot aankomen in de IJmond, direct doorreist naar Amsterdam. Met behulp van video's aan boord, door het samenstellen en promoten van arrangementen en door het actief betrekken van het toeristisch bedrijfsleven moeten toeristen zich ook laten verleiden tot een bezoek aan de regio van Haarlem via IJmond tot en met Alkmaar.

Het is de bedoeling dat voor Nederland een samenwerking ontstaat tussen regio IJmond, de gemeenten Alkmaar en Haarlem en de provincie, waarbij het projectbureau IJmond 2000+ als trekker voor Nederland optreedt.

De officiële aanvraag moet eind september worden ingediend bij de Europese Commissie. Als de Europese Comissie de aanvraag ondersteunt kan de bijdrage van de deelnemers worden verdubbeld tot een totaalbudget voor Nederland van 350.000.

Deel: ' Alkmaar doet mee met aan Europees toerismeproject '
Lees ook