Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 21 november 2011

Alkmaar ondersteunt motie rond vrijstellen energiebelasting

Gemeente Alkmaar ondersteunt een motie waarbij lokale duurzame energiecoöperaties (bijvoorbeeld Vereniging Van Eigenaren) vrijgesteld worden van energiebelasting. Dit is de kans om een doorbraak voor lokaal geproduceerde duurzame energie te realiseren. De motie komt maandag 21 oktober aan bod in de Tweede Kamer. Dan wordt er gesproken over duurzame energie en de 'Green Deal'. Wethouder Duurzaamheid, Jan Nagengast (CDA) gelooft in een doorbraak op dit terrein. 'Het helpt lokale energieopwekking een stuk verder en het past goed binnen het eigen uitvoeringsplan. Het past ook mooi binnen de uitkomsten van de Klimaattop eind 2009 in Kopenhagen. Daaruit bleek dat het stimuleren van duurzame energie het beste kan op lokaal niveau. Dat heeft het meeste effect.'

De motie rond vrijstelling van energiebelasting stelt lokale duurzame energiecoöperaties vrij van energiebelasting. Daarmee kan bijvoorbeeld de stroom van zonnepanelen op het dak bij een groot bedrijf in de Boekelermeer, worden verrekend met het energieverbruik van huishoudens elders in Alkmaar.

Energiebelasting als drempel

De energiebelasting is in 1996 geïntroduceerd om het energiegebruik te remmen. Nu vormt ze, onbedoeld, een onneembare drempel voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Als mensen de elektriciteit van zonnepanelen op hun eigen dak gebruiken, komt de energie 'gratis' hun huis binnen en hoeven ze bovendien geen energiebelasting te betalen. Als een coöperatieve vereniging de gezamenlijk aangeschafte zonnepanelen daarentegen op een centrale plaats, bijvoorbeeld een weiland of het dak van een groot gebouw, plaatsen en de opgewekte stroom via het openbare net naar de gebruikers stuurt, betalen de leden van de coöperatie een hoge rekening. Daardoor zijn deze zonnecentrales niet rendabel. Deze motie probeert daar nu verandering in te brengen. Duitsland is bijvoorbeeld erg succesvol met zonne-energie omdat deze hoge drempel daar al lang geleden geslecht is.

Mogelijkheden voor Alkmaar

Nagengast ziet voor Alkmaar veel mogelijkheden. 'Afgelopen donderdag hadden we met studenten, ondernemers en andere belanghebbenden een werksessie over ons Energieprogramma. Daaruit kwam naar voren dat het interessant is om grote, braakliggende terreinen, bijvoorbeeld in de Boekelermeer, te gebruiken voor zonne-energie. Bij goedkeuring van de Motie wordt dit ook daadwerkelijk rendabel en kan er een belangrijke stap worden gezet in het verduurzamen van Alkmaar. Daarmee wordt het behalen van de doelstelling rond duurzame energieopwekking voor 2020 eenvoudiger. Dan moet het aandeel duurzame energie, verkregen uit zon en wind, zijn gestegen naar twintig procent.'

Dichterbij

Volgens Nagengast is het zaak om de energie dichterbij huis te halen. 'Nu halen we onze energie van ver. Het is eindig, duur, vervuilend en op termijn bedreigend voor ons klimaat. En dat terwijl in onze directe omgeving gratis en schone bronnen als wind, water, zon en grond in een onuitputtelijke hoeveelheid aanwezig zijn. Met deze bronnen kunnen we rendabele energie produceren. Zonneboilers en zonnepanelen zijn daar in toenemende mate het bewijs van. Bovendien is het ook goed voor de lokale economie.'

Deel: ' Alkmaar ondersteunt motie rond vrijstellen energiebelasting '


Lees ook