Alle geloven verenigd op nieuwe Religieblog


Journalist David Slager blogt dagelijks over alles rondom religie

AMSTELVEEN, 20070125 -- Een blog over religie uit de tijd? Welnee. Religie is juist nooit zo vaak in het nieuws geweest of met het nieuws verweven. Op religie.blog.nl wordt hier dagelijks over bericht door journalist David Slager.

Na de wilde jaren zestig en de razendsnelle secularisering sinds die tijd, begint religie langzaamaan weer hip te worden in Nederland. Hoewel het kerkbezoek van Nederland fors afgekalfd is, zoekt de religieuze mens wel naar nieuwe wegen om zijn spiritualiteit in te vullen. Daarbij kunnen we denken aan nieuwe hypes als Scientology (Tom Cruise) en Kabbala (Madonna) of een open dag van de Vrijmetselaars, maar zker ook de meer fundamentele discussie over de rol van religie in het publieke domein (Balkenende, Blair en Bush als `wedergeboren christenen') en de vermeende `islamisering' van Nederland' (Boerka-verbod, imam die geen hand geeft, etc.).

David Slager volgt al deze ontwikkelingen nauwgezet en bericht erover op Religie.blog.nl. Vaak met een serieuze toon en kritisch, maar er is ook ruimte voor humor. Al het nieuws op het gebied van religie plaatst hij in een context. Slager volgde de opleiding Journalistiek op de Christelijke Hogeschool Ede en werkte voor Christelijke media als Ad Rem (krant van Hogeschool Ede), G-Traxx, CVKoers (Christelijk opinietijdschrift) en een gospelmuziekprogramma op radio Apeldoorn.

Volgens Slager zal de aandacht en interesse voor religie niet afnemen. "Europa is op mondiaal gebied een uitzondering in haar secularisering. Lange tijd werd gedacht dat met de toename van de moderniteit, welvaart en kennis elke vorm van religie vanzelf zou verdwijnen. Het tegendeel blijkt waar. Het christelijk geloof bijvoorbeeld neemt explosief toe in Afrika, Zuid-Amerika en China. Volgens een onderzoeker (David B. Barret), die wereldwijd alle religies in kaart heeft gebracht, zijn minder dan n miljard mensen niet-religieus. De overige ruim vijf miljard aardklootbewoners hangen een bepaalde religie aan."

De blog heeft de afgelopen weken proefgedraaid. Vanuit diverse geloven is inmiddels met instemming gereageerd op de komst van deze nieuwe blog. Lees het bericht religie.blog.nl/colofon/2007/01/25/reacties_van_bn_ers_op_deze_blog#newcomment.
Religie.blog.nl maakt deel uit van het netwerk van themablogs van www.blog.nl . Dit netwerk trekt momenteel zo'n 900.000 bezoekers per maand.


Deel: ' Alle geloven verenigd op nieuwe Religieblog '
Lees ook