Contents

_________________________________________________________________

Raad
Secretaris-generaal / Hoge Vertegenwoordiger GBVB Verklaringen GBVB
Buitenlandse Betrekkingen
Raad - Europes Parlement
Diversen
Agenda

Laatste nieuws Laatste nieuws

EURO

_________________________________________________________________

Onder Press Office Newsroom staan alle persmededelingen van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Onder Laatste nieuws worden de recent gepubliceerde teksten, meestal in het Engels of het Frans, opgenomen.
Deze teksten en de vertalingen worden sedert 1995 onder de rubriek Mededelingen aan de pers in het archief opgeslagen: onder Raad staan de persmededelingen ingedeeld naar soort Raad; onder Agenda worden enkele dagen voor de Raadszitting de agenda's in het Engels of het Frans gepubliceerd; hier staan ook, eveneens in het Engels of Frans, informatie over organisatorische kwesties en de volledige agenda van het halfjaarlijkse voorzitterschap; onder Raad - Europes Parlement staan de persmededelingen van de respectieve vergaderingen van het bemiddelingscomité Parlement/Raad; onder Buitenlandse Betrekkingen staan de persmededelingen over de vergaderingen en de overeenkomsten met derde landen; de Verklaringen van het voorzitterschap namens de Europese Unie, in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, staan in een eigen rubriek: Verklaringen GBVB;
onder Diversen staan de overige mededelingen van de persdienst (bv. via de schriftelijke procedure aangenomen besluiten, benoemingen enz.).

Deel: ' Alle persmededelingen van de Raad Europese Unie in Newsroom '
Lees ook