BIOHORMA B.V.

Alle producten van A. Vogel ook na 1 juni verkrijgbaar

Vanaf 1 juni a.s. moeten homeopathische geneesmiddelen geregistreerd zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Producten die hieraan niet voldoen mogen vanaf die datum niet meer verkocht worden.

Biohorma heeft vorig jaar tijdig 70 dossiers van A. Vogel producten ingediend bij het CBG. Op dit moment zijn 32 producten geregistreerd, waaronder het meest gebruikte homeopathische geneesmiddel Echinaforce. Van de overige dossiers is de wettelijke beoordelingstermijn van 210 werkdagen, de maximale tijd waarbinnen het CBG een registratie aanvraag moet beoordelen, overschreden.

Biohorma heeft daarom van het CBG de officiële bevestiging gekregen dat alle A. Vogel producten, inclusief de producten die nog in behandeling zijn, ook na 1 juni op de markt mogen blijven.

De producten die nog in behandeling zijn, worden beoordeeld voor 31 december 2002. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt hierover ingelicht en zal dus niet optreden ten aanzien van de producten van A. Vogel.

Gezondheidsproducten
Naast homepathische geneesmiddelen bestaat het assortiment van A. Vogel voor een groot deel uit gezondheidsproducten, zoals de Junior-lijn en de Atrosan forte gel. Dit zijn natuurlijke producten die niet op homeopathische wijze zijn bereid en vallen daarom buiten de homeopathische registratie.

Alle producten van A. Vogel blijven dus verkrijgbaar, ook na 1 juni 2002 !

Meer informatie
Op de internet-site www.vogel.nl wordt uitgebreide informatie gegeven betreffende de registratie. De meest recente informatie omtrent de status van ieder product is hier te vinden.

Elburg, 29 mei 2002

Deel: ' Alle producten van A. Vogel ook na 1 juni verkrijgbaar '
Lees ook