expostbus51


HSD COMMUNICATIONS

EBASTINE BLIJKT BETER DAN LORATADINE


- Vergelijkbare studies hebben aangetoond dat ebastine aanmerkelijke verbeteringen teweegbrengt bij een breed scala van allergieklachten
-

ORLANDO, Florida, 8 Maart 1999 - De resultaten van twee studies tonen aan dat, in vergelijking met loratadine (Claritin Z), ebastine aanmerkelijke verbeteringen teweegbrengt bij een breed scala van allergiesymptomen. De resultaten van de studies waarbij de werkzaamheid en veiligheid van ebastine ten opzichte van loratadine en placebo's werden afgewogen, werden onlangs gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI). De gecombineerde resultaten van de studies toonden aan dat een dosering van 20mg ebastine statistisch een aanmerkelijk betere verlichting van een aantal allergiesymptomen teweegbrengt dan 10mg loratadine.

In een aantal centra werden twee dubbelblinde, aselecte, placebo gecontroleerde studies met 1132 patiënten van 12 t/m 70 jaar uitgevoerd. Hierbij werden doseringen van 20mg ebastine, 10mg ebastine, 10mg loratadine en een placebo gebruikt. De doseringen werden vier weken lang, eenmaal per dag, in de ochtend toegediend aan patiënten met symptomen van rinitis allergica (SAR). Vergelijking van de veiligheid van deze behandeling was de tweede doelstelling van de studies.

Tijdens de studie noteerden de patiënten een ochtend en avond score op een schaal van vier punten (0 t/m 3 - nul = geen symptomen, drie = zeer ernstige symptomen) voor de vijf belangrijkste SAR-symptomen: lopende neus, verstopte neus, niesen, jeukende neus en oogirritatie. De scores werden vastgelegd zoals beoordeeld door de patiënt over de laatste periode van 12 uur (reflectief) en ten tijde van de scoring (snapshot). De collectieve scores voor de totale symptomen (de vijf individuele AR scores opgeteld) en de totale score voor de symptomen, congestie uitgezonderd, werd ook berekend.

Tijdens de studie werd aangetoond dat ebastine 20mg statistisch een aanmerkelijke verbetering vertoonde, ten opzichte van loratadine 10mg. Dit bleek te gelden voor zowel de reflectieve, ochtend snapshot en dagelijkse snapshot scores van patiënten die niet aan nasale congestie leden. De met ebastine 20g behandelde patiënten waren ook minder geneigd met de studie op te houden omdat zij het middel minder effectief achtten dan loratadine 10mg. De door alle studiegroepen ervaren bijwerkingen waren vergelijkbaar met die van de placebogroep.

'Ik was vooral gedmponeerd door de resultaten van de 'ochtend snaphot' scores van de met ebastine behandelde patiënten,' aldus William Storms MD, van de AFFILIATIE en een van de hoofdonderzoekers van de studie. 'De lagere ochtend scores van deze patiënten wezen er op dat de symptomen onder controle waren als zij 's ochtends wakker werden. Deze studies hebben aangetoond dat ebastine een aantal aantrekkelijke eigenschappen heeft voor patiënten met rinitis allergica en de voorkeur geniet over de huidig beschikbare behandelingen,' aldus Dr. Storms.

Ebastine wordt op de markt gebracht door Rhône-Poulenc Rorer, onder licentie van Almirall Prodesfarma, het grootste farmaceutische bedrijf in Spanje. Het middel werd in 1990 voor het eerst internationaal gedntroduceerd en is momenteel verkrijgbaar in meer dan 25 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië onder de namen KestineZ, KestinZ, EbastelZ, EvastelZ en EstivanZ. In de Verenigde Staten voert de U.S. Food and Drug Administration momenteel een heronderzoek uit naar mogelijkheden tot behandeling van klachten die in verband staan met seizoengebonden en chronische rinitis allergica.

Bron: Rhône-Poulenc Rorer

Redacteur: Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie of de allergiestatistieken voor uw land, neem dan contact op met Lesley Scott of Julie Dean, HSD Communications +44 1923 777 277.


08 mrt 99 10:24

Deel: ' 'Allergie-medicijn Ebastine blijkt beter dan Loratadine' '
Lees ook