Alles over de wijziging van de WOR: www.ORnieuwestijl.nl

LEUSDEN, 20040709 -- Minister De Geus werkt aan een geheel nieuw geschreven WOR, met een nieuwe toelichting. Zijn concept-wetsvoorstel circuleert ter goedkeuring inmiddels al bij andere ministeries en ligt bij de Raad van State. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar in de Tweede Kamer wordt behandeld. Streefdatum voor het in werking treden van de nieuwe wet is 1 januari 2005. Om een brede betrokkenheid te creëren omtrent deze ingrijpende veranderingen is de website www.or-nieuwestijl.nl gelanceerd.Deze website moet het platform worden voor alle partijen in het werkveld van medezeggenschap. Een ruim aantal opleidingsinstituten ondersteunt dit initiatief. Ook OR-vereniging NVMz, met een aantal OR-platforms, wil eraan meewerken.


Op de site zijn inmiddels reacties en artikelen te lezen van o.a. mr. Frans Vink (inzicht reeks) en Cor.P Berkel. OR-Online.nl zal tevens de komende maanden regelmatig aandacht besteden aan de gevoerde discussie.


De website wordt de belangrijkste bron van alle informatie over de te wijzigen WOR en de aankomende nieuwe Wet medezeggenschap werknemers (WMW). Ook andere discussies over de rol en de positie van de OR kunnen gevoerd worden.


Graag nodigen wij iedereen, die zich betrokken voelt bij de medezeggenschap, uit om een reactie te geven en mee te discussiëren over het concept-wetsvoorstel. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met Arnoud Berkel, directeur van de BPO Adviesgroep tel: 033-4321088.

Deel: ' Alles over de wijziging van de WOR op www.ORnieuwestijl.nl '
Lees ook