Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Strategische alliantie KUB en Theologische Faculteit Tilburg

De besturen van de Katholieke Universiteit Brabant en de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) sluiten een strategische alliantie. Het accent ligt daarbij op bestuurlijke samenwerking en op samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Universiteit en Faculteit gaan deze samenwerking intensiveren, zulks met behoud van hun zelfstandige positie. KUB en TFT gaan hun wetenschappelijke expertise over en weer aanwenden ter versterking van opleidingen, studeerbaarheid, onderwijsinnovatie, onderzoeksprogramma's en kwaliteitszorg.

Afgesproken is dat de TFT zich bij haar in- en externe communicatie presenteert als ware zij de Theologische faculteit van de KUB. De universiteit beschouwt de TFT, zoveel als mogelijk is, als een van haar faculteiten.
Voor de Theologische faculteit is het van belang om in een academische omgeving te kunnen functioneren. Dit vergroot de mogelijkheden voor interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Ook de nationale en internationale presentatie van de TFT is gebaat bij een nauwe en herkenbare relatie met de KUB. Voor deze laatste is de TFT van bijzondere waarde omdat de faculteit nauw aansluit bij het profiel van de KUB als een katholieke instelling voor mens- en maatschappijwetenschappen.

Het perspectief op een eventueel formeel samengaan in de toekomst wordt door de KUB en door de TFT opengehouden en zal bij de toekomstige evaluatie van de samenwerking opnieuw worden bezien.

De Voorzitter van het College van Bestuur van de KUB zal in de toekomst de vergaderingen van het Curatorium van de TFT - met adviserende stem - bijwonen. De Decaan van de TFT neemt deel in het Besturenoverleg tussen het College van Bestuur en de decanen van de KUB.

Op het terrein van dienstverlening, logistiek en infrastructuur werkten de KUB en de TFT al jaren nauw samen. Dat blijft ook het geval in deze nieuwe overeenkomst die voor een tijd van drie jaar wordt aangegaan.

Deel: ' Alliantie KUB en Theologische Faculteit Tilburg '
Lees ook