Ingezonden persbericht


Van: Steunpunt Minderheden Overijssel

Persbericht

Onderzoeken tonen aan:
Allochtone ouderen houden gezondheidsproblemen 'thuis'

Allochtone ouderen hebben weinig contact met zorginstellingen, houden psychosociale problemen binnen de familie en willen vooral praktische hulp - en geen gepraat. Dat blijkt uit twee recente onderzoeken die gehouden zijn in Overijssel. Daarmee is er een duidelijk antwoord op de vraag van het Gedeputeerde Staten: Hoe toegankelijk is de (geestelijke) gezondheidszorg voor allochtone ouderen? Deze vraag stelde het College zich naar aanleiding van de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede. In het getroffen gebied bleken veel allochtone ouderen te wonen. En ondanks het uitgebreide hulpaanbod werden zij vlak na de ramp niet door de psychosociale hulpverleners bereikt.

De provincie Overijssel gaf het Steunpunt Minderheden Overijssel en de GGD Regio IJssel-Vecht opdracht voor het onderzoek. Het doel was het krijgen van inzicht in de psychosociale problematiek en de hulpvraag van allochtone ouderen. Met de resultaten moeten de hulpverleningsinstellingen in Overijssel hun aanbod beter af kunnen stemmen op de specifieke wensen van allochtone ouderen. Beide onderzoeken gaan specifiek in op de vraag van allochtone ouderen naar voorzieningen van psychosociale zorg: welke hulp hebben ze nodig, weten ze waar de hulp te krijgen is, wat is hun verwachting en hoe lopen de contacten? Daarvoor is gesproken met Turkse, Marokkaanse en Irakese ouderen in Zwolle en Almelo. Ook de zorgaanbieders (in Almelo) kwamen aan het woord. Daarnaast is de hulpverlening in kaart gebracht die na de vuurwerkramp in Enschede aan allochtone ouderen is gegeven.

Uit beide onderzoeken blijkt dat allochtone ouderen weinig contact hebben met instellingen. Voor lichamelijke klachten wordt wel de huisarts bezocht, maar met de psychosociale problemen gaan allochtonen niet snel naar buiten. Deze blijven 'in de familie'. Onbekendheid, taboe, angst voor roddel, culturele barrières en taalproblemen zijn de belangrijkste oorzaken. Verder blijken allochtone ouderen vooral behoefte te hebben aan praktische hulp en niet aan 'gepraat'. Allochtone ouderen die wel contact hebben met instellingen hebben vaak dezelfde klachten als autochtone ouderen. Het verschil is dat de klacht van allochtonen vaak is verweven met andere problemen. De complexe klachtenpresentatie maakt het voor hulpverleners moeilijk een goede diagnose te stellen en goede hulp te verlenen. Ook zorgt het verschil in verwachtingen ervoor dat relatief veel ouderen 'uitvallen' tijdens de behandeling.

Presentatie
Op donderdag 27 juni a.s. tussen 13.15 uur en 17.00 uur vindt de presentatie plaats van de beide onderzoeken. Deze wordt gehouden bij de GGD Regio IJssel-Vecht aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle en is bedoeld voor vertegenwoordigers van instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, zelforganisaties en welzijnsinstellingen uit Overijssel. Praktijkdeskundigen komen aan het woord over de psychosociale hulpverlening aan allochtone ouderen. Hierbij wordt ingegaan op het belang van zorgnetwerken rondom allochtone ouderen en de waarde van 'intermediairs'. Dit zijn professionals die zich bewegen tussen de hulpvrager en de aanbieder van hulp. Omdat deze intermediairs vaak van allochtone afkomst zijn, spreken ze de taal en zijn ze goed op de hoogte van de cultuur. Hierdoor wordt het geven van de juiste hulp een stuk makkelijker.

Deel: ' Allochtone ouderen houden gezondheidsproblemen 'thuis' '
Lees ook