Gemeente Zwijndrecht

Kadernota Allochtonenbeleid: aansluiten en meedoen (2001-2004)

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht delen mede, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 juli 2001 heeft vastgesteld de Kadernota Allochtonenbeleid: aansluiten en meedoen (2001-2004).

Het doel van deze nota is de kaders vast te leggen voor de integratie en de participatie van allochtonen in de Zwijndrechtse samenleving.

De beleidsregels treden in werking op de achtste dag na de datum zoals vermeld op dit blad. Zij liggen met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het Infocentrum van de Gemeente, Burgemeester de Bruinelaan 45, alhier.

U kunt deze regels inzien tijdens kantooruren.

Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van de Kadernota.

Zwijndrecht, 19 juli 2001

Deel: ' Allochtonenbeleid Zwijndrecht, aansluiten en meedoen '
Lees ook