Gemeente Almere

Persbericht 294

12 november 1999

ALMEERS STADSHART KRIJGT PRESTIGIEUZE PRIJS VOOR 'GEBOGEN MAAIVELD'

Maandag 15 november a.s. ontvangt wethouder Douwe Halbesma en de directeur van de dienst Stadscentrum, uit handen van staatssecretaris Remkes een prijs voor het Almeers Stadshart in het kader van Intensief Ruimte-gebruik, het thema "Functiemenging in de vierde dimensie". De prijs is specifiek bedoeld voor het ontwerp van het 'Gebogen Maaiveld' en bestaat uit een geldbedrag ( 260.000,-) en een bijdrage om met het project deel te nemen aan de BouwRai in 2001. De prijs wordt uitgereikt tijdens het congres 'Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik', omstreeks 10.00 uur in het Nederlands Congrescentrum te Den Haag.

Het 'Gebogen Maaiveld' is onderdeel van het Masterplan van Rem Koolhaas voor uitbreiding en vernieuwing van het stadscentrum van Almere. Het maaiveld zal vanaf de oever van het stadsmeer van Almere, het Weerwater, oplopen tot ca. 6,5 meter. Onder het maaiveld komen
2.500 parkeerplaatsen, entrées van woningen en winkels en een stuk infrastructuur busbaan en hospitaalweg. Boven op het gebogen maaiveld komt het hoofdwinkelgebied met een winkelaanbod van alledaags tot exclusief en diverse horecagelegenheden.

De prijs die maandag aan het Almeers stadsbestuur wordt uitgereikt, komt voort uit het in 1997 door het ministerie van VROM opgezette Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR) met als doel de bevordering van ruimtelijke kwaliteit door middel van intensief ruimtegebruik in stedelijk gebied. Het programma loopt tot 2004 en tot die tijd is een budget van 50 miljoen te verdelen. Jaarlijks wordt een aantal projecten genomineerd als voorbeeldproject. De projecten zijn verdeeld over vijf thema's: Duurzame stedelijke vernieuwing, Functiemenging in de vierde dimensie (tijd), Water in de stad, Groen in en om de stad en Bedrijventerreinen.

De Almeerse wethouder Halbesma zal met trots de prijs in ontvangst nemen. Hij beschouwt deze als erkenning van het feit dat Almere met de realisatie van het Stadshart Almere naar ontwerp van Rem Koolhaas een zeer bijzonder project binnen haar grenzen heeft gehaald.

Overigens is de realisatie van de uitbreiding inmiddels aangevangen. Volgens planning zullen in het jaar 2001 de eerste voorzieningen in het uitgaansgebied aan het water gereed zijn. Daarna volgen de voorzieningen van het gebogen maaiveld, te starten met de megabioscoop. Omstreeks het jaar 2006 zal het nieuwe deel van het Stadshart Almere gereed zijn.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Almeers stadshart krijgt prijs voor 'gebogen maaiveld' '
Lees ook