Gemeente Almere

Persbericht 161

1 juni 1999

COLLEGE B&W POSITIEF OVER VESTIGING CENTRUM FOCOLAREBEWEGING IN ALMERE HOUT

Het college van B&W van Almere is positief over de plannen voor vestiging van een landelijk centrum van de Focolarebeweging op een open terrein van ca 6 ha aan de Hoge Vaart, ter hoogte van de golfclub, in Almere Hout. De Focolarebeweging is een ruim 2 ½ miljoen leden tellende internationale beweging. Ze is in meer dan 180 landen aanwezig met als doel een bijdrage te leveren aan een meer verenigde wereld, zowel op maatschappelijk als op godsdienstig gebied.

De locatie in Almere omvat onder meer het bestuurlijk centrum van de Focolarebeweging in Nederland/Scandinavië, een uitgeverij, een audiovisueel centrum en een kerkruimte/-stiltecentrum. Op den duur zal ook het landelijke vormingscentrum in het Almeerse 'Focolarestadje' worden ondergebracht. In de weekeinden, maar soms ook gedurende weekdagen, zullen bijeenkomsten worden gehouden voor mensen van verschillende leeftijds- en beroepsgroepen. Ongeveer vijftig mensen - jongeren, volwassenen, ouderen en enige gezinnen - zullen wonen in het Focolarecentrum. Een dergelijke concentratie van personen en functies biedt de mogelijkheid de gedachte van de Focolarebeweging in een concrete woon-, werk- en leefsituatie - ook wel "Focolarestadje" genoemd - zichtbaar te maken. In totaal zijn er ongeveer 20 openbaar toegankelijke Focolarestadjes in verschillende landen.

In zijn uitdrukking "Nieuwe Mensheid" is de Focolarebeweging door de Verenigde Naties erkend als een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO). Vijftig jaar geleden ontstond de beweging binnen de rooms-katholieke kerk, vanuit de inspiratiebron van het evangelie. Inmiddels is Focolare verbreid onder mensen van meer dan 200 christelijke denominaties en actief in dialoog met gelovigen van andere godsdiensten en met mensen van niet-religieuze overtuigingen. De stichtster Chiara Lubich ontving in 1977 in Londen de Templetonprijs voor de vooruitgang van de godsdienst. Zij is erepresidente van de World Conference on Religions and Peace (WCRP) en ontving in september 1998 in Straatsburg van het Comité van ministers van de Raad van Europa de Europese prijs voor de Rechten van de Mens 1998. Naast ere-doctoraten in theologie, filosofie, communicatiewetenschappen en sociale wetenschappen ontving zij in 1999 eredoctoraten in economie en psychologie.

In Nederland is de Focolarebeweging aanwezig sinds het begin van de jaren '60. Er zijn 7 centra (in Amersfoort 2 bestuurscentra, in Amsterdam en in Eindhoven ieder 2 regionale centra, en in Baak bij Zutphen het vormingscentrum.

Na een zoektocht van 9 jaar heeft Focolare ervoor gekozen om in Almere het landelijk centrum te ontwikkelen. Redenen zijn de centrale ligging in Nederland, de goede bereikbaarheid en de goede bouwmogelijkheden op nieuwe grond in een omgeving met voldoende ruimte en rust.

In samenwerking met de gemeente zal de Focolarebeweging op woensdag 30 juni a.s. in restaurant Atlantis voor inwoners van Almere Hout een informatieavond organiseren.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Almere positief over vestiging centrum Focolarebeweging '
Lees ook