Gemeente Almere

Persbericht 259

5 oktober 1999

ALMERE WIL DUURZAME ENERGIEVOORZIENING IN POORT
- Doelstelling is halvering CO2-productie -

Het college van B en W van Almere wil in het nieuw te bouwen stadsdeel Almere Poort een halvering van de CO2-uitstoot bij de energieproductie. Om dit te bereiken wordt een tenderprocedure gevoerd, waarbij energiebedrijven worden uitgenodigd met aanbiedingen te komen. De reductie van de CO2 mag niet leiden tot extra energie verbruikskosten voor de inwoners van Almere Poort. Almere Poort maakt hiermee kans één van de meest milieuvriendelijke stadsdelen van Nederland te worden.

Uit een energiestudie die het college in de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren, blijkt dat de reductie van CO2 met 50% haalbaar is als de huishoudens en bedrijven in Almere Poort een collectieve warmtevoorziening aangeboden krijgen. Het gaat in Poort om in totaal 10.000 huishoudens en 170 ha bedrijventerrein.

Om het energiesysteem financieel rendabel te kunnen maken, wordt het hele stadsdeel in één keer aanbesteed via een tenderprocedure. Wethouder Lies Spruit (economische zaken en nutsbedrijven) verwacht dat de meedingende energiebedrijven hun uiterste best zullen doen om met de meest vernieuwende plannen en scherpe prijzen te komen. De tender zal dit najaar nog worden uitgevoerd. Begin volgend jaar zal de Almeerse gemeenteraad definitief kunnen besluiten welk bedrijf de energieproductie gaat verzorgen.

Voor de nieuwe villawijk Overgooi - waar vanaf omstreeks 2003 zeer grote kavels zullen worden uitgegeven aan circa 200 huiseigenaren - acht het college een collectieve warmtevoorziening niet haalbaar. Wethouder Spruit: 'Deze wijk telt te weinig woningen en zal in een voor Almeerse begrippen zeer langzaam tempo worden ontwikkeld. Dat maakt een gezamenlijk warmtesysteem niet haalbaar. Wel gaan we als gemeente in overleg met energiebedrijf NUON/ENW zodat op termijn ook hier interessante en duurzame energiepakketten aan de toekomstige bewoners kunnen worden aangeboden."


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Almere wil duurzame energievoorziening in Poort '
Lees ook