PERSBERICHT

Amsterdam, 24 september 1999

D66 en VVD bieden alternatief voor busbaan Amstelveen-Buitenveldert

In reactie op de Collegevoorstellen om de busbaan tussen Amstelveen en Buitenveldert aan te leggen door een belangrijke ecologische route, bieden de raadsleden Guido Frankfurther (D66) en Ton Hooijmaijers (VVD) een alternatief.

De huidige voorstellen voor de busbaan over het voormalig tracé van Rijksweg 3, roepen weerstanden op van omwonenden en milieuorganisaties. In de notitie "Van de kool en de geit en toch een busbaan over tracé RW3 Buitenveldert" die vandaag is aangeboden aan wethouder Köhler, pleiten D66 en VVD voor de ondertunneling van de Kalfjeslaan en het naastgelegen 't Kleine Loopveld.

In de huidige plannen zal de busbaan, en in een later stadium mogelijk de tram, de Kalfjeslaan gelijkvloers of met een hoge brug kruisen. De indieners van de notitie vinden de doorbreking van deze belangrijke ecologische route ongewenst, bovendien kan het tracé een zeer gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers opleveren. Deze problemen worden opgelost door dit deel van het tracé te ondertunnelen.

In hun notitie doen Frankfurther en Hooijmaijers verschillende voorstellen om de duurdere tunnel te financieren, maar zij menen "dat ecologie en belevingswerelde van een gebied ook wel wat mag kosten". De raadsleden houder er in de notitie rekening mee dat er in de toekomst een tram over hetzelfde tracé zal kunnen rijden.

Deel: ' Alternatief voor busbaan Amstelveen-Buitenveldert '
Lees ook