Alternatief zorgplan minister Schippers zorgt voor weinig verandering


UTRECHT, 20151019 -- Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om bij elk ziekenhuis een volledige vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Ziekenhuizen met een bepaalde specialisatie hebben een contract bij een zorgverzekeraar. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg bevorderd en zijn er minder complicaties en sterfte. Minister Schippers was van plan deze vergoeding nog verder in te perken. Als deze plannen waren goedgekeurd, dan zou dat betekenen dat zorgverzekeraars niets meer zouden vergoeden als het gaat om zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener meldt www.vergelijken-zorgverzekering.net.

Nieuwe polis
Minister Schippers wilde de vrije artsenkeuze inperken, omdat het volgens haar 1 miljard euro op zou leveren. Wanneer zorgverzekeraars geen vergoeding meer hoeven te betalen voor de zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners, dan geeft dat hun de mogelijkheid om strikter op prijs en kwaliteit in te kopen.

Drie polissen
In 2016 blijven het drie polissen waaruit men kan kiezen als basisverzekering. De nieuwe polis waar Schippers voor heeft gepleit komt er aankomend jaar niet. Met een budgetpolis krijgt iemand die naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat nog steeds gemiddeld 50 - 75 procent vergoed van de zorgverzekeraar.  Bij de naturapolis is de vergoeding gemiddeld 60 – 80 procent en met een restitutiepolis krijgt u in de meeste gevallen 100 procent vergoed bij een zorgverlener waar de zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft.

Verandering 2016
Er gaat daarentegen wel een verandering plaatsvinden op dit gebied. Wanneer u naar een zorgverlener gaat waar de zorgverzekeraar wél afspraken mee heeft, dan krijgt u korting op het eigen risico. Met deze korting wilt het kabinet verzekerden prikkelen om naar gecontracteerde zorgverleners te gaan.


Deel: ' Alternatief zorgplan minister Schippers zorgt voor weinig verandering '
Lees ook