Gemeente Sittard-Geleen

Redactie

Persbericht

Doorkiesnummer: (046) 47 84 588 Sittard-Geleen, 17 maart 2003.
Onderwerp: boomfeestdag
In Born voor de tiende keer op rij Milieudag op 26 maart

Alternatieve Boomfeestdag in Sittard-Geleen

Dit jaar wordt de Nationale Boomfeestdag (26 maart) in de gemeente Sittard-Geleen op alternatieve wijze gevierd. Bij gebrek aan een geschikte plantlocatie worden die dag geen bomen geplant. Wel wordt in Born - voor de tiende keer alweer - de traditionele Milieudag gehouden. Bovendien wordt later in het voorjaar een fietstocht georganiseerd langs plantlocaties uit eerdere jaren.

Milieudag Born
Door de voormalige gemeente Born is in 1983 gekozen voor het houden van een Milieudag i.p.v. het planten van bomen op de dag van de Nationale Boomplantdag. Tot dan was het gebruikelijk dat leerlingen van de basisscholen in hun eigen dorp aan het planten gingen. Het bleek echter niet langer mogelijk om elk jaar in elk kerkdorp een plantlocatie te vinden. Daarnaast werd nationaal omgeschakeld van boomplantdag naar boomfeestdag: de activiteiten moesten losgekoppeld worden van het fysieke aspect, het planten zelf, en de nadruk moest meer komen te liggen op de projectmatige en educatieve sfeer Samen werking met het IVN Born en een aantal oud-collega's van de voormalige dienst openbare werken maakt het mogelijk woensdagochtend 26 maart een programma aan te bieden dat bestaat uit vier thema's: 1. Containerpark;
de afvalverwerking en de problematiek van de gescheiden inzameling, met als voorbeeld de verwerking van het klein chemisch afval en grof vuil. Hierbij kunnen de containers en het afvalstoffendepot worden bezichtigd. 2. Alles over bomen in de praktijk
Mogelijke problemen voor , tijdens en na het planten: de aanplant en de groei van een boom verloopt niet altijd probleemloos. Aspecten die een rol kunnen spelen zijn o.a. kabels en leidingen in de grond, de toestand van de bodem (zoals harde bodemlagen), zwerfvuil en vandalisme.
- 3. Bezig zijn -
3. Bezig zijn met de natuur
Knoppen en takken ontleden, kiemende zaden bekijken en het van braakballen van uilen ontleden 4. Ratten bestrijding
De gemeentelijke ongediertebestrijder legt uit hoe hij de bestrijding (preventief) van de bruine rat aanpakt en vergelijkt dit met de bestrijding van enkele jaren geleden. Er nemen nemen 6 basisscholen deel met totaal 200 leerlingen. Het programma wordt afgewerkt op het Milieupark aan de Florianstraat 5 te Born. Wethouder Stadsbeheer Fred den Rooijen zal de leerlingen toespreken.

Plantlocaties
Afgelopen jaren is door Landschapspark De Graven, de gemeente Schinnen, NME en een afvaardiging van het vroegere boomfeestdagcomité op de dag van Nationale boomfeestdag steeds een plantfeest georganiseerd. Ook dit jaar was het de bedoeling een plantactiviteit te organiseren voor alle basisscholen uit onze gemeente. Maar helaas bleek er geen locatie al zover in ontwikkeling te zijn dat er dit voorjaar op grote schaal kan worden aangeplant. In 2004 zal als vanouds een groots opgezet plantfeest in onze gemeente plaatsvinden, waarschijnlijk in Absbroekbos.


---- --

Deel: ' Alternatieve Boomfeestdag in Sittard-Geleen '
Lees ook