Ingezonden persbericht


PERSBERICHTProefdiervrij teleurgesteld over begrotingen 2002:

Alternatieven voor dierproeven is geen thema voor kabinet!

Den Haag, 18 september 2001

Het kabinetsbeleid ter vermindering van het aantal dierproeven in Nederland faalt. De beleidsvoorstellen gepresenteerd op Prinsjesdag, zorgen ervoor dat het aantal proefdieren verder toeneemt, aldus woordvoerder Aron de Vries van Proefdiervrij. Zo wil minister Borst bijvoorbeeld onderzoek naar xenotransplantatie toestaan waardoor veel dieren de dood zullen vinden. In de begroting van Economische Zaken wordt een enorme economische impuls gegeven aan de bedrijven op het terrein van biotechnologie, waardoor het aantal dierproeven drastisch zal stijgen. Daarnaast trekt minister Hermans 14,5 miljoen euro extra uit voor wetenschappelijk onderzoek, waarvan ongeveer 2,3 miljoen euro structureel voor het apenonderzoekscentrum BPRC in Rijswijk. Vooralsnog lijkt in geen enkele begroting extra geld te worden gereserveerd voor het ontwikkelen van alternatieven van dierproeven. Een teleurstellend beleid , aldus De Vries. Proefdiervrij pleit al lange tijd voor een vaste bijdrage van twee procent van het onderzoeksbudget voor het programma alternatieven voor dierproeven voor bedrijven of overheidsinstanties die onderzoek willen uitvoeren met proefdieren. Een dergelijke impuls is gezien het huidig kabinetsbeleid hoog noodzakelijk.

Apencentrum

Het afgelopen jaar heeft het apencentrum BPRC te Rijswijk enorm in de publieke en politieke belangstelling gestaan. Recent werd nog in het Europese Parlement gepleit voor het sluiten van het apencentrum. In de begroting van OC&W is echter weinig terug te vinden van enige reflectie op de positie van het apencentrum, maar wordt de subsidie aan het BPRC tot in ieder geval 2006 voortgezet. Financiële middelen voor een goede uitplaatsing van de chimpansees zijn in de stukken niet terug te vinden waardoor nog steeds geen harde financiële garanties zijn vastgelegd voor de eerdere toezeggingen van de minister.

Agenda Ethiek en Gezondheidszorg: xenotransplantatie

In de Agenda Ethiek en Gezondheidszorg geeft minister Borst aan kanttekeningen te willen plaatsen bij de uitkomsten van het publieksdebat over xenotransplantatie. De deelnemers moeten niet alleen oog hebben voor de ethische aspecten van xenotransplantatie, maar ook voor de mogelijke oplossingsgerichtheid van xenotransplantatie voor het tekort aan organen. Daarbij maakt de minister overigens slechts een marginaal onderscheid tussen gebruik van dierlijke organen en organen gekweekt uit stamcellen. Het verschil tussen beide vormen is echter immens. De minister legt de kritische kanttekeningen, die tijdens het debat zijn gemaakt, volledig naast zich neer.

Biotechnologie

Minister Borst geeft in de Zorgnota aan dat de gevolgen van medische biotechnologie nader onderzocht worden. Elementen die in deze strategische verkenning aan de orde moeten komen zijn toegankelijkheid, productveiligheid, mondialisering en de koppeling van de maatschappelijke discussie met de beleidsontwikkeling. De gevolgen voor dieren, hetzij als leverancier van voedselproducten, hetzij als model voor het testen van de ontwikkelde producten, zou hierbij als afwegingselement niet hebben misstaan. In de begroting van Economische Zaken wordt aangestuurd op een stevige impuls voor de Nederlandse kennisbasis op het terrein van genomics. Ook hier wordt geen woord vuil gemaakt aan het lot van de vele dieren die verbonden zijn aan voorstellen als deze. Een absoluut leemte in het beleid.

Voor meer informatie

Proefdiervrij, Aron de Vries , tel 070 3062468 of 06-20714517

Deel: ' Alternatieven voor dierproeven is geen thema voor kabinet '
Lees ook