Ingezonden persbericht


Wetsvoorstel bevoegdheid notarissen afgewezen

Altijd advocaat verplicht bij echtscheidingstraject

Den Haag, 6 april 2012 - Op 5 april 2012 jl. publiceerde de Vereniging van Scheidingsmediators in het Notariaat (VMSN) het bericht dat echtgenoten voortaan niet meer verplicht naar een advocaat hoeven als het gaat om een echtscheiding. Volgens de VMSNkunnen zij nu namelijk ook naar een VMSN-notaris. Volgens de Vereniging vanFamilierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is er echter niets veranderd. De Eerste Kamer heeft onlangs juist een wetsvoorstel afgewezen waarbij notarissen de bevoegdheid zouden krijgen om een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen, als er geen kinderen zijn. De advocaat is nog steeds de enige die een scheiding kan aanvragen. Voorzitter van de vFAS mr.Anke Mulder licht toe: "Volgens de wetgeving mag alleen een advocaat een echtscheiding bij de rechter aanvragen. De afwikkeling van een echtscheiding door een advocaat, zonder tussenkomst van een andere hulpverlener, is dus altijd efficiënter."

Dubbele kosten
De vFAS stelt dat het inzetten van een tussenpersoon onnodige kosten met zich mee brengt. "Wie de zaak ook behandelt, uiteindelijk zal altijd een advocaat ook nog inhoudelijk naar het convenant moeten kijken. De belangen van beideechtgenoten zullen steeds gewogen moeten worden en er moet gecontroleerd worden of hetgeen een ander op papier zet ook wel daadwerkelijk hetgeen is wat de partijen willen. Een advocaat is bij uitstek opgeleid om een juridische overeenkomst als het convenant goed te beoordelen. Door het in eerste instantie inschakelen van een ander, bijvoorbeeld een notaris, moet deze beoordeling eerst door die ander plaatsvinden en vervolgens door een advocaat. Dit is dubbelop, met alle extra kosten van dien. Deze extra kosten kunnen juist worden voorkomen door direct een advocaat in te schakelen.", aldus Mulder.

Over de vFAS
De vFAS staat voor het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van haar leden. De scheidingsadvocaten van de vFAS hebben allen een jarenlange gespecialiseerde opleiding tot familierechtadvocaat/scheidingsmediator gevolgd.


---

Deel: ' Altijd advocaat verplicht bij echtscheidingstraject '


Lees ook