Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt


Dé oplossing voor vervanging in primair onderwijs

NIJMEGEN, 20161201 -- Er dreigt een nijpend tekort aan vervangers in het primair onderwijs. Door de verandering van de ketenbepalingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn vervangers (bij ziektevervanging) nog maximaal 6 keer inzetbaar, bij andere vervanging maximaal 3 keer. Daarna bent u verplicht om een benoeming in vaste dienst aan te bieden. Veel besturen hebben dit afgedekt door het afsluiten van min-max contracten. Dit maakt echter dat er sprake is van veel onbenutte capaciteit. Immers, voor het gedeelte tussen het minimum en het maximum is de vervanger bij een ander bestuur niet meer inzetbaar.

Het doembeeld komt op dat klassen naar huis worden gestuurd, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Daarnaast leidt de beperkte inzetbaarheid (6 of 3 keer) ertoe dat er steeds wisselende gezichten voor de klas komen. Of dat juist de leerkracht die past bij uw onderwijssysteem niet ingezet mag worden. Daarmee dreigt ook de kwaliteit een deuk te krijgen met alle gevolgen van dien.

Vanaf 3 tientjes een leerkracht voor de klas

AK Special Forces heeft de oplossing door de capaciteit die regionaal beschikbaar is te optimaliseren. Leerkrachten mogen bij ons in het eerste anderhalf jaar onbeperkt contracten afsluiten. Via bepaalde vervangingssoftware kan deze schil van medewerkers direct in de selectie worden meegenomen. Een groot voordeel is dat de inzet van deze externe krachten daarmee direct in de administratieve organisatie en autorisatieprocessen is opgenomen. Zodat maandelijks zichtbaar is hoeveel vervanging (via interne en externe leerkrachten) is ingezet. De bewaking van de facturering is daarmee eveneens gegarandeerd en inzichtelijk.

Een leerkracht voor de klas kan al vanaf 30 euro per uur en dat is inclusief btw! Hierdoor stijgen uw lasten niet of nauwelijks. Wij baseren onze tarieven op de gebruikelijke onderwijsschaal- en trede indeling (een vooraf vastgesteld bedrag wat u inzicht en overzicht in uw kosten geeft). Dit tarief is ruim lager dan uw gemiddelde werkgeverslasten op basis van de Gemiddelde Personele Last (GPL) van ongeveer 65.000 euro per jaar bij normbetrekking.

Waarom stijgen mijn lasten niet of nauwelijks?

Natuurlijk volgen wij de schaalbeloningen zoals deze in de CAO zijn opgenomen. Wij hebben echter geen ‘last’ van veel andere bepalingen. Dat maakt dat wij een recht-recht aan beloning aanbieden. Eveneens draagt bij dat jonge leerkrachten die via Special Forces worden ingezet niet meetellen voor de Gemiddeld Gewogen Leeftijd (GGL) van uw organisatie. Immers, daalt de GGL met bijvoorbeeld twee jaar, dan betekent dat voor een gemiddelde school (250 lln.) al gauw € 20.000 minder lumpsum bekostiging.

Special Forces zorgt dat u ook in piek perioden bent voorzien van voldoende medewerkers middels een gezonde (eigen) pool bezetting. Dit is mogelijk met nieuwe leerkrachten die door u zelf aangedragen worden maar ook op basis van werving & selectie door Special Forces op basis van een onderlinge samenwerking met elkaar. Medewerkers welke via Special Forces ingezet worden, kunnen in veel gevallen de eerste anderhalf jaar een ‘’onbeperkt’’ aantal contracten krijgen. Dit geeft u de maximale flexibiliteit en daarmee continuïteit voor de klas.

‘’Een goede leerkracht is het halve huiswerk’’

Juist door onze scherpe tarieven bent u in staat om vooral kwalitatieve keuzes te maken. Welke leerkracht past het beste bij uw klas? Wij komen graag met u in overleg over de begeleiding, coaching en professionalisering van uw medewerkers. Op welke wijze wilt u geschikte kandidaten ook aan uw organisatie binden en hoe kunnen wij daar aan bijdragen?

Ook uw huidige leerkrachten met een of meerdere tijdelijke benoemingen binnen uw schoolbestuur kunnen veel ruimer ingezet worden via Special Forces. Wij houden namelijk rekening met het arbeidsverleden en opvolgend werkgeverschap van uw personeel conform wet- en regelgeving. Hierdoor voorkomt u dat u uw medewerkers voor meer dan 6 maanden niet meer kan uitnodigen en daarmee wellicht uit het zicht te laten verdwijnen. Met deze oplossing wordt de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de medewerkers vergroot.

Special Forces wil graag scholen helpen om hun klassen te voorzien van de beste leerkrachten.

Herkent u deze problemen en zoekt u een oplossing? Bel of stuur een mail naar Special Forces.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt


Deel: ' Altijd een leerkracht voor de klas, het kan echt '
Lees ook