UBB+1, an important switch in the onset of Alzheimer’s disease

Promotie Mw. Romina J.G. Gentier, MSc

Trefwoorden: Alzheimer, eiwitten, ademhaling

"UBB+1, an important switch in the onset of Alzheimer’s disease"

Donderdag 5 november, 16.00 uur

Promotores: prof.dr. H.W.M. Steinbusch, prof.dr. D.A. Hopkins Co-promotor: dr. F.W. van Leeuwen

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie en wordt gekenmerkt door opstapeling van eiwitten in de hersenen. Dit proefschrift analyseert de rol van specifieke eiwitten nader. Zo werd ontdekt dat het UBB+1 eiwit een belangrijke rol speelt en dat dit mutante eiwit bij AD-patiënten opmerkelijk opgestapeld was in de ademhalingscentra van de hersenstam. Onderzoek van de ademhaling kan bij beginnende AD dus tot een eerdere diagnose leiden. Ook zou het voorkomen van stapeling van dit eiwit een veelbelovende toepassing kunnen zijn om het proces te vertragen. Een andere potentiële therapeutische toepassing is een verlaging in Aβ-plaque-neerslagen, wat wordt veroorzaakt door een stijging in enzymatische activiteit (“γ-secretase”). Momenteel wordt echter gedacht aan het omgekeerde: enzym remming, een strategie met tegenvallende resultaten. Daarom stelt Gentier voor om ook het effect van enzym-activatie na te gaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Alzheimer (AD) gekenmerkt door opstapeling van eiwitten in de hersenen '


Lees ook