Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Amateurarcheologen in Limburgs Museum
Van de schoorsteenmantel
Het Limburgs Museum in Venlo presenteert vanaf 16 maart aanstaande een kleine tentoonstelling met de mooiste vondsten uit de collecties van bijna dertig amateurarcheologen. De titel van de expositie luidt: Van de schoorsteenmantel. Hun vondsten, aangetroffen tussen Mook en Maastricht, zijn tot en met 2 juni 2013 te bewonderen.

Opgeborgen in laden, kistjes, dozen, zakken, zakjes en kasten koesteren amateurs thuis hun ontdekkingen. In kelders, schuren en zolders staat dat allemaal opgeslagen en het mooiste is te bewonderen op de schoorsteenmantel. Het zijn vaak belangrijke vondsten. Soms een schat, maar meestal gebruiksvoorwerpen uit een ver en minder ver verleden, die iets vertellen over wat zich vroeger op een plek heeft afgespeeld. Welke mensen woonden er, wat deden ze daar en wat is onze relatie met ze? Dat zijn de vragen waar die voorwerpen soms een antwoord op geven.

Amateurarcheologen worden wel de ogen en de oren van de archeologie genoemd. Zij weten door hun jarenlange ervaring waar iets te vinden is en waar niet. Hun vondsten zijn de bouwstenen voor het grotere archeologische verhaal, leveren een belangrijke bijdrage voor de vaststelling van de archeologische waarden van gebieden en kunnen in boeken, tijdschriften of in musea beeldbepalende illustraties of objecten zijn om het verhaal van het verleden meer zichtbaar over het voetlicht te brengen. Het is dan ook belangrijk dat de resultaten van hun vaak jarenlange zoektochten en hun waarnemingen vastgelegd worden voor latere generaties bewoners, maar ook voor archeologen.

Wat hebben die amateurs allemaal verzameld? Een kleine greep: vuistbijlen van Neanderthalers, pijlpunten van prehistorische jagers, bijlen en aardewerk van de eerste boeren, werktuigen, wapens en sieraden uit de Bronstijd, urnen uit de IJzertijd, glas, kledingspelden en beeldhouwwerk van de Romeinen, kralen van uit de vroege middeleeuwen, glazen roemers en aardewerken bekers uit de middeleeuwen tot de meer bekende munten, medailles, uniforminsignes en een van de oudste autobandventielen en een fietsbel toe.

Van 16 maart tot en met 2 juni 2013 is het allemaal te bewonderen in het Limburgs Museum te Venlo. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het feestelijke programma van het 150-jarig bestaan van het Limburgs Geschied- en Oudheikundig Genootschap (LGOG).

Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
www.limburgsmuseum.nl

Deel: ' Amateurarcheologen in Limburgs Museum van de schoorsteenmantel '


Lees ook