Provincie Utrecht

Persbericht

99.000 euro aan subsidies toegekend

Amateurkunst bloeit in de provincie

16-07-2002 00:00:00
Ieder half jaar geeft de provincie Utrecht activiteitensubsidies voor amateurkunst. Dit keer gaat het om ruim 99.000 euro. Het gaat dan om uitvoeringen, exposities en activiteiten die eruit springen. Zo waren er dit keer 44 aanvragers waarvan er 27 een provinciale subsidie krijgen op grond van een positief oordeel. Het gaat om theatergroepen, koren, orkesten en andere kunstinitiatieven verspreid door de hele provincie.

Het laatste jaar komen er steeds meer aanvragen en uit de beoordeling blijkt ook dat de kwaliteit steeds hoger wordt. De Utrechtse amateurs zijn ambitieus en maken dat ook waar. De "professionalisering" van de amateurkunst past ook in een landelijke trend. Gedeputeerde voor cultuur Jan van Bergen juicht deze ontwikkeling toe. Amateurkunst staat dicht bij de mensen. Dit kan aanstekelijk werken om zelf ook te gaan zingen, acteren of schilderen. Dit subsidie zorgt ervoor dat mensen kennis kunnen nemen van de beste amateurprestaties in de provincie.

Een paar krenten uit de pap:

Passionate
Passionate organiseert een literaire manifestatie onder de titel 'Write Now' in het najaar van 2002.
Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar, woonachtig in de provincie Utrecht worden opgeroepen om verhalen, gedichten, film-, toneelscènes of rapteksten in te zenden. Een deskundige jury beoordeelt de teksten. De winnaar wordt uitgenodigd haar of zijn verhaal voor te dragen. Het doel van aanvrager is het aanmoedigen van jongeren om literaire teksten te schrijven en het interesseren van jongeren voor kunst in het algemeen en de letteren in het bijzonder. Aan de manifestatie zijn enkele workshops verbonden. Afhankelijk van de belangstelling worden deze apart voor studenten van de Hogeschool en andere belangstellenden georganiseerd. O.a. is de dichter Ingmar Heytze aan de workshop verbonden. De toegekende subsidie bedraagt 5.000 euro.

Eemland Muziek Project
Het Eemland Muziek Project krijgt 5.000 euro subsidie voor het muziekproject 'The Golden Legend', waarvan de première plaatsvindt op 29 november 2002 in Amersfoort. 'The Golden Legend' van Arthus Sullivan (1842-1900) is een avondvullend koorwerk. De begeleiding wordt verzorgd door het Nederlands Promenade Orkest. Het koor heeft tachtig deelnemers/zangers. 'The Golden Legend' is een cantate, gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Henry Longfellow. Het werk wordt geënsceneerd en beperkt gekostumeerd uitgevoerd.

Muziek van het Museumkwartier
Muziek van het Museumkwartier organiseert een concert van de componisten B. Ohma, Herman Strategier, Benjamin Britten en H. Andriessen. Het concert vindt plaats op 30 november 2002 op drie monumentale locaties in het culturele hart van Utrecht. Ohma schrijft voor de gelegenheid een compositie. Het project krijgt 5.000 euro subsidie.

Meer informatie: Evelien ten Bosch, telefoon 030 258 24 93 of Evelien.ten.Bosch@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Amateurkunst bloeit in de provincie Utrecht '
Lees ook