Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T , 2 5 S E P T E M B E R 2 0 0 1


Ambassadeurs Drempels Weg bieden Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven onderzoek aan

Politieke partijen beloven internet beter toegankelijk te maken voor gehandicapten

Alle grote landelijke politieke partijen scharen zich deze week achter de vier (gehandicapte) ambassadeurs van de campagne Drempels Weg. Aanstaande donderdag tekenen vertegenwoordigers van de partijen voor de intentie het komende jaar de toegankelijkheid van hun websites sterk te verbeteren voor de gehandicapten. In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar is internet voor veel gehandicapten de belangrijkste informatiebron.

De vier ambassadeurs van de campagne Drempels Weg hebben de websites van alle landelijke politieke partijen en van diverse overheidsdiensten op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid getest. Van de politieke partijen kwam de Socialistische Partij met een mager zesje als beste uit de bus. Aan alle politieke partijen is daarom gevraagd middels een intentieverklaring aan te geven de toegankelijkheid van de websites te zullen verbeteren. Vaak kunnen simpele aanpassingen al volstaan om een site toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld door eenvoudig taalgebruik, of door het voorkomen van veel flikkeringen op het beeldscherm of door plaatjes en foto s van een begeleidende tekst te voorzien waardoor blinden met brailleapparatuur kunnen lezen wat er te zien is.

Ook de site van het parlement en die van instanties als de politie, Postbus 51 of het koninklijk huis zijn slecht toegankelijk. Ambassadeur Jacko van Dijk (lichamelijke handicap) is teleurgesteld met het resultaat: Juist de overheidswebsites zouden verbeteringen moeten laten zien. Drempels Weg is al vanaf maart bezig. Toen hebben alle ministeries aangegeven hun websites beter toegankelijk te zullen maken. Het is jammer dat wij nu zien dat de sites van andere overheidsdiensten dit voorbeeld niet gevolgd hebben.

Presentatie onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport wordt op donderdag 27 september in perscentrum Nieuwspoort aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. De presentatie zal worden bijgewoond door onder meer de partijvoorzitters Koole (PvdA), Schouw (D66) en Kolijn (SGP) en de Kamerleden Agnes Kant (SP) en Joop Wijn (CDA). Ook Leefbaar Nederland zal vertegenwoordigd zijn. Aansluitend aan de presentatie van het onderzoeksrapport zullen Van Nieuwenhoven en de vertegenwoordigers van de diverse partijen voor hun organisaties de intentie uitspreken om hun sites nog voor het einde van het jaar beter toegankelijk te maken voor gehandicapten.

Drempels Weg

De campagne Drempels Weg is een initatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In maart ging de campagne van start toen staatssecretaris Margo Vliegenthart de vier gehandicapte ambassadeurs van Drempels Weg officieel installeerde. Actuele informatie over Drempels Weg is te lezen op www.drempelsweg.nl

noot voor de redactie, niet voor publicatie:


De presentatie van het onderzoeksrapport aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven vindt plaats in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. U bent van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen. Voor meer informatie over Drempels Weg kunt u contact opnemen met: Ivo van Duijneveldt, 020-520.52.80, 06-288.470.91, ivovanduijneveldt@bkb.nl. Zie ook www.drempelsweg.nl

Politiek Online BV
Pres. Kennedylaan 19-21 Postbus 17111
2502 CC Den Haag

Telefoon: 070 - 3629797
Fax: 070 - 3465645
E-mail:dereede@politiekonline.nl


Deel: ' Ambassadeurs Drempels Weg bieden onderzoek aan '
Lees ook