Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht

Datum: 6juni 2002

Kenmerk: 196/02

AMBASSADEURSBENOEMING: Zimbabwe/ dr J.B.M. Heijnsbroek

Binnenkort is de benoeming te verwachten van
dr J.B.M.(Hans Heijnsbroek (geb. 1947), thans
consul-generaal der Nederlanden te Shanghai,
tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de republiek Zimbabwe, met standplaats Harare.
De heer Heijnsbroek zal in Harare mw B.E.A. Ambags opvolgen, die de dienst van het ministerie zal
verlaten met gebruikmaking van de FPU(flexibele
pensioen en uittreding)-regeling.

///NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer gegevens:
Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE)
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin)


----

===

Deel: ' Ambassadeursbenoeming in Zimbabwe '
Lees ook