Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht

Datum: 31 mei 2002

Kenmerk: 195/02

AMBASSADEURSBENOEMING: Kigali/ mr A.J.A.J.M.G. Hennekens

Binnenkort is de benoeming te verwachten van
mr A.J.A.J.M.G.(Alphons) Hennekens (geb. 1951), thans nog Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Ouagadougou (Burkina Faso), tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de republiek Rwanda, met standplaats Kigali.
De heer Hennekens zal in zijn nieuwe functie drs G. Storm opvolgen die als Harer Majesteits buitengewoon
en gevolmachtigd ambassadeur te Nairobi thans nog is mede-geaccrediteerd in de republiek Rwanda.
Door de verzelfstandiging van de ambassade te Kigali komt aan deze mede-accreditering een eind.

///NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer gegevens:
Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE)
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin)


----

===

Deel: ' Ambassadeursbenoeming Kigali/ mr A.J.A.J.M.G. Hennekens '
Lees ook