Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Persbericht

Datum: 10-12-1999

Nummer : 106

Ambassadeursbenoeming/Teheran/Mollinger

Binnenkort is de benoeming te verwachten van mr R.A. (Ronald) Mollinger (1946), momenteel Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Beiroet, tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur

in Iran, met standplaats Teheran.

De heer Mollinger zal drs Max Damme opvolgen, die het Ministerie zal verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer gegevens:

Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE)

Directie Voorlichting en Communicatie

tel: (070) 348 53 22 (Hannah Tijmes)

Deel: ' Ambassadeursbenoeming Mollinger in Teheran '
Lees ook