expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MINBZ: Ambassadeursbenoeming

Ambassadeursbenoeming, /Mexico/Vornis

Binnenkort is de benoeming te verwachten van drs R. A.(Rob) Vornis, tot voor kort werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur
Multilaterale Ontwikkelingssamenwerking en Macro-economische Aangelegen
heden, tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in
Mexico en tevens tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Belize, met standplaats Mexico.

Rob Vornis (1945) zal drs P. Lagendijk opvolgen, die voor een andere bestemming
in aanmerking wordt gebracht.

12 okt 99 16:19

Deel: ' Ambassadeursbenoeming Vornis in Mexico '
Lees ook