Rijksarchiefdienst

AMBITIEUS WERELDPROJECT ROND VOC ARCHIEVEN ONLINE

Hoe kwam het dat mensen, culturen, economieën en politieke bestuursvormen over de hele wereld zo met elkaar verbonden raakten en wanneer ontstond de globalistische wereld?
Met deze intrigerende vragen opent het wereldwijde archief- en onderzoeksproject TANAP zijn digitale venster. Wie op zoek gaat naar gegevens over de VOC, kan op termijn een superinventaris verwachten en vele studies naar deze eerste multinational. Het project Towards A New Age of Partnership (TANAP) is een initiatief van het Algemeen Rijksarchief (ARA) en de Onderzoekschool voor Aziatische, Afrikaanse en Amerindische Studies (CNWS) van de universiteit Leiden. De website van TANAP is recentelijk online gegaan onder de naam www.tanap.net.

Het TANAP-project is een internationaal programma van samenwerking gebaseerd op een gemeenschappelijk verleden, dat van de VOC. De betrokken landen zijn Nederland, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Het programma heeft een onderzoeks- en een archivistische kant. Kilometers archieven hebben de afgelopen eeuwen vochtigheid en tropische hitte doorstaan, maar zijn er over het algemeen niet goed aan toe. Het programma voorziet daarom in een goede conservering, naast een verbeterde ontsluiting van en toegang op deze archieven. Voor het inhoudelijke deel van het programma zullen vele promovendi uit Azië, Afrika en Europa onderzoek verrichten naar de 17de en 18de eeuwse VOC.

Superinventaris
Het grootste deel van de VOC-archieven is in de loop de eeuwen voorgoed verdwenen. Wat rest is ongeveer vier kilometer, beheerd door het ARA en archieven in Jakarta, Kaapstad, Chennai (India) en in Colombo (Sri Lanka). Tientallen archivarissen zijn in alle landen bezig de stukken te inventariseren en conserveringsrapporten op te stellen. Uiteindelijk zullen een algemeen overzicht, een superinventaris en een integrale database ontwikkeld zijn. De superinventaris is een database waarin alle onderdelen van de VOC-objecten in detail beschreven staan. Ook kan de onderzoeker straks in één oogopslag zien op welke plaats de gezochte stukken bewaard worden.

Internationale samenwerking
Naast het instandhouden en toegankelijk maken van de archieven én het wetenschappelijk onderzoek naar de VOC is een belangrijke doelstelling van TANAP het bevorderen van internationale samenwerking gericht op uitwisseling van kennis die nodig is voor het beheer en beschikbaar stellen van het gemeenschappelijke erfgoed. Ook het bereiken van een gemeenschappelijke aanbeveling van de betrokken landen om de VOC-archieven op te nemen in de 'Memory of the World Register' van de UNESCO behoort tot de hoofdtaken.

Deel: ' Ambitieus wereldproject rond VOC archieven online '
Lees ook