Ambitieuze plannen met cultuureducatie in Brabant

Ambitieuze plannen met cultuureducatie in Brabant

Het belang van goede cultuureducatie op scholen leeft, ook op politiek niveau. Het succes van het scholenprogramma De Cultuur Loper waar nu al 166 basisscholen in Brabant mee werken, heeft de provincie doen besluiten de komende jaren met nog meer gemeenten te gaan samenwerken.

Dit bleek tijdens de conferentie van De Cultuur Loper, het Brabantse programma van de overheidsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Henri Swinkels, gedeputeerde leefbaarheid en Cultuur van de provincie Brabant: “Cultuur maakt je vaardiger op bepaalde vlakken. Maar de waarde komt soms pas achteraf. Hoe arm zouden we zijn als we onze gevoelens, gedachtes niet konden communiceren... dan blijft er weinig meer over dan saaie nota’s. Vandaar dat het belangrijk is dat de Provincie aandacht besteedt aan cultuureducatie.” Swinkels voegde meteen de daad bij het woord door de ambitie uit te spreken het succes van De Cultuur Loper uit te breiden van 27 naar 54 Brabantse gemeenten. Ook wil de gedupeerde in overleg met de gemeenten kijken hoe er tijd en middelen vrij gemaakt kunnen worden om scholen meer ruimte te geven om te experimenteren.

Op 7 oktober debatteerden in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch diverse stakeholders binnen het Brabantse cultuureducatieveld over de staat van cultuureducatie in Noord-Brabant. Kunstbalie en Erfgoed Brabant organiseerden de conferentie om alle partners te tonen wat er tot nu is bereikt en te debatteren over hoe verder na 2016. De grote opkomst van ruim 150 vertegenwoordigers en prominenten uit het veld maakte duidelijk dat Cultuureducatie met Kwaliteit hoog op ieders agenda staat. De pareltjes van De Cultuur Loper werden voluit uitgelicht en tijdens de paneldiscussie en het debat werden er genoeg aanknopingspunten gevonden om samen vanuit ieders eigen rol verder te werken aan de verankering van cultuureducatie in Brabant.

Deel: ' Ambitieuze plannen met cultuureducatie in Brabant '


Lees ook