Provincie Drenthe


Provincieambtenaren verdienen 30.000 gulden voor Kosovo

Assen, 15 juni 1999
Persberichtnummer 99-114Ambtenaren van de provincie Drenthe trekken zich het lot aan van Kosovaarse vluchtelingen. Ongeveer een derde van de medewerkers in provinciale dienst is bereid vrije tijd of salaris in te leveren om zo geld bijeen te brengen. In totaal gaat het om bijna 30.000 gulden. Dit bedrag wordt overgemaakt op giro 555 ten name van de actie voor Kosovo.

Het voorstel om iets te doen voor de Kosovaarse vluchtelingen kwam van twee provinciale ambtenaren. Geheel onafhankelijk van elkaar legden zij een idee op tafel. De één stelde voor een ADV-dag in te leveren en in ruil hiervoor 300 gulden over te maken voor humanitaire hulp aan Kosovo. Een collega deed de suggestie om een uur salaris in te houden en dit bedrag dan te verdubbelen.

Beide voorstellen zijn aan de medewerkers van de provincie voorgelegd. 178 ambtenaren reageerde positief: 92 ambtenaren leveren een ADV-dag in en 86 collega's werken een uur onbetaald voor Kosovo. De ADV-actie levert 25.650 gulden op en de uren-actie ƒ 4.300,-. Samen dus ƒ 29.950,-.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Ambtenaren Drenthe verdienen 30.000 gulden voor Kosovo '
Lees ook