Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Ambtenaren geven boekhoudfraude Nieuwegein toe, actie blijft uit


Gemeenteraad van Nieuwegein laat eerlijke ambtenaren behoorlijk in de kou staan en komt niet in actie na onthullingen over grote boekhoudfraude

NIEUWEGEIN, 20140225 -- Ambtenaren van de Afdeling Financiën van gemeente Nieuwegein hebben onlangs erkend dat de conclusies van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant, over een misleidende presentatie van het saldo van de opbrengsten en kosten in de begroting 2014 en in de jaarrekeningen 2012 en daarvoor terecht zijn en hebben ook erkend dat wat Leo Verhoef als werkelijk saldo van opbrengsten en kosten aangeeft, volkomen juist is. Het gaat om een boekhoudfraude van inmiddels circa 90 miljoen euro. Desondanks komt de gemeenteraad van Nieuwegein totaal niet in actie. Daarmee laat de gemeenteraad tevens deze eerlijke en dappere ambtenaren in de kou staan.

Ambtenaren van de Afdeling Financiën van gemeente Nieuwegein hebben onlangs tegenover een volhardend doorvragend gemeenteraadslid eerlijk erkend dat de conclusies van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant, over een misleidende presentatie van het saldo van de opbrengsten en kosten in de begroting 2014 en in de jaarrekeningen 2012 en daarvoor terecht zijn en hebben ook erkend dat wat Leo Verhoef als werkelijk saldo van opbrengsten en kosten aangeeft, volkomen juist is. Daarbij erkenden zij ook dat de accountantsverklaringen bij deze valse jaarrekeningen ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen waren. Het gaat inmiddels om een boekhoudfraude van circa 90 miljoen euro.

Opvallend is dat toen dit openbaar werd, de gemeenteraad van Nieuwegein het er daarna totaal bij liet zitten en geen enkele actie ondernam en geen enkele maatregel trof, laat staan passende maatregelen. Zoals toen bij Ahold boekhoudfraude werd ontdekt en de Raad van Commissarissen onmiddellijk de betreffende bestuurders op non-actief stelde en nader onderzoek gelastte met een afloop zoals bekend, zoals ontslag van de betreffende bestuurders en straf door de strafrechter.

Met misleidende begrotingen en jaarrekeningen informeert het gemeentebestuur van Nieuwegein, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad van Nieuwegein over de financiële positie van de gemeente en over de inkomsten en uitgaven en het saldo daarvan. Dat betekent dat de gemeenteraad over de besteding van ons aller belastinggeld beslist op basis van misleidende informatie. Al jarenlang. Met misleidende begrotingen en jaarrekeningen informeert het gemeentebestuur de inwoners van Nieuwegein en alle andere belastingbetalers en belangstellenden over de besteding van hun belastinggeld. Naar blijkt dus met valse informatie. En dat alles dus met een gemeenteraad die er inmiddels weet van heeft, maar het totaal niet interesseert en het gewoon laat gebeuren.

Nieuwegein is niet de enige gemeente waar op grote schaal boekhoudfraude plaatsvindt, zoals onderzoek van registeraccountant Leo Verhoef heeft aangetoond.

Heel veel meer hierover is te lezen op de website van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant: www.leoverhoef.nl , wat betreft gemeente Nieuwegein in “Dossier: Nieuwegein”.


Deel: ' Ambtenaren geven boekhoudfraude Nieuwegein toe, actie blijft uit '


Lees ook