Gemeente Den Haag

2002-07-16: Ambulancedienst GGD naar Erasmusweg

Het College van B&W stelt voor om de Ambulancedienst GGD Den Haag permanent te huisvesten aan de Erasmusweg in Den Haag. Op deze locatie is al een Brandweerkazerne.

De Ambulancedienst is nu nog gehuisvest aan de Thorbeckelaan. Deze locatie is te klein en voldoet niet aan de ARBO-normen. Voorgesteld wordt om aan de Erasmusweg een nieuwe ambulancegarage en kantoorruimte te realiseren. De nieuwe garage biedt ruimte aan 12 ambulances.

Bij de Erasmusweg geeft het bestemmingsplan ruimte voor (nieuwe) permanente bouw. Het heeft bovendien een strategische ligging in de regio. Verder zorgt verhuizing naar deze locatie voor een betere spreiding van ambulancezorg binnen de regio.

De verwachting is dat de nieuwbouw aan de Erasmusweg in het derde kwartaal van 2003 klaar kan zijn. De kosten van de nieuwbouw zijn ongeveer 2.473.102,00.

De gemeenteraad besluit in het najaar van 2002 over dit voorstel.

last update: 19-7-2002 9:32:00 ;pag.: 14782; auteur: 77;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts niet ...

Zoekwoorden:

Deel: ' Ambulancedienst GGD Den Haag naar Erasmusweg '
Lees ook