Gemeente Haarlem

13 september 2001
Leontine van der Kroon
023-5115594
023-5115530
86/2001
Gemeente Haarlem, sector Maatschappelijke Ontwikkeling

Persbericht

Ambulancedienst GGD Haarlem scoort hoog in landelijk onderzoek

Deze week werd het individuele resultaat van het onderzoek "Niet zonder zorg" naar de doelmatigheid en kwaliteit van de ambulancezorg aan de verschillende ambulancediensten bekend gemaakt. Vandaag wordt de uitslag besproken in de Tweede Kamer.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zijn de bedrijfsresultaten van 79 ambulancediensten in Nederland vergeleken. Daaruit blijkt dat de Ambulancehulpverlening GGD Haarlem een van de drie bestpresterende diensten is.

Doel van het onderzoek was het inzichtelijk maken van de knelpunten en kritieke succesfactoren voor een verantwoorde ambulancezorg. Daarvoor zijn de Ambulancediensten onderzocht op doelmatigheid, kwaliteit en exploitatieresultaat. Ambulancehulpverlening GGD Haarlem scoorde op alledrie de fronten goed.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een uitgebreider verslag of interview over de uitslag van dit onderzoek m.b.t. de Ambulancehulpverlening Haarlem dan kunt u contact opnemen met dhr. Koemeester, hoofd AHV, op (023-)515959 of 06-51387013.

Deel: ' Ambulancedienst GGD Haarlem scoort hoog in onderzoek '
Lees ook