Tweede Kamer der Staten Generaal


26294000.012 amendement dittrich de voorgenomen afspraak tussen de off ier van justitie en de getuige

Gemaakt: 17-3-2000 tijd: 12:44

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000


26 294

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 14 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 226g, tweede lid, onderdeel c, het woord «verdachte» vervangen door: getuige.

Toelichting

De voorgenomen afspraak moet de voorwaarden bevatten die aan de getuige worden gesteld en waaraan de getuige bereid is te voldoen. Het gaat immers over een afspraak tussen de officier van justitie en de getuige. De getuige moet een belastende verklaring over de verdachte geven.

In het wetsvoorstel, zoals dat nu luidt, staat in plaats van «getuige» het woord «verdachte». De verdachte is echter helemaal geen partij in de voorgenomen afspraak tussen de officier van justitie en de getuige.

Dit amendement corrigeert dat.

Dittrich

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Amendement Dittrich afspraak offier van justitie en getuige '
Lees ook