Tweede Kamer der Staten Generaal


26016000.010 amendement inzake mogelijkheid voor beperking
Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:43

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000


26 016

Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 16 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door een punt.

B. Onderdeel c vervalt.

C. Onderdeel d vervalt.

Toelichting

Niet valt in te zien waarom in deze wet meer gronden voor beperking moeten zijn opgenomen dan in de Penitentiaire beginselenwet en in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In het kader van de afstemming tussen deze wetten is deze uitbreiding niet wenselijk. De grond «het doel van de vrijheidsbeneming» biedt op zich voldoende mogelijkheid voor beperking in het belang van de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling en de uitvoering van het verblijfs- of behandelplan.

Halsema

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Amendement Halsema over mogelijkheid voor beperking '
Lees ook