Tweede Kamer der Staten Generaal


26016000.012 amendement inzake medisch klachtrecht
Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 11:44

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000


26 016

Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID HALSEMA

Ontvangen 16 maart 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 47 wordt een lid toegevoegd, luidende:


5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake het klagen over beslissingen die ten aanzien van jeugdigen zijn genomen door de aan de inrichting verbonden arts of diens plaatsvervanger.
Toelichting

Niet valt in te zien waarom jeugdigen niet, evenals volwassenen, het recht toekomt te klagen over de medische handelingen die jegens hen worden verricht. Ook bij volwassen gedetineerden is vastgesteld dat andere wegen zoals de Medisch Adviseur van het ministerie en het Medisch tuchtcollege niet toereikend zijn. Vanuit het principe dat de beginselenwetten onderling alleen zouden afwijken wanneer de doelgroep daartoe noopt, dient een medisch klachtrecht ook hier te worden opgenomen.

Halsema

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Amendement over medisch klachtrecht '
Lees ook