Tweede Kamer der Staten Generaal

26728000.030 amendement reitsma budgettaire ruimte door verlaging afdr achtvermindering lage lonen
Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 21:49

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 1999-2000


26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA
Ontvangen 26 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XVII Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

Na onderdeel A wordt onder verlettering van onderdeel Aa in onderdeel Ab ingevoegd:

Aa. Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de laatste kolom van de in onderdeel a opgenomen tabel wordt het eerste bedrag verlaagd met € 36 (ƒ79), het tweede bedrag verlaagd met € 41 (ƒ90), het derde bedrag verlaagd met € 47 (ƒ103), het vierde bedrag verlaagd met € 54 (ƒ119), het vijfde bedrag verlaagd met € 62 (ƒ136), het zesde bedrag verlaagd met € 72 (ƒ159) , het zevende bedrag verlaag met € 85 (ƒ187), het achtste bedrag verlaagd met € 100 (ƒ220) en het negende bedrag verlaagd met € 200 (ƒ440). 2. Het in onderdeel B opgenomen bedrag wordt verlaagd met € 100 (ƒ220).

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat budgettaire ruimte beschikbaar komt door verlaging van de afdrachtvermindering en de doorstroomafdrachtvermindering lage lonen. Verlaging van de afdrachtvermindering lage lonen voor de leeftijdsgroep van 23 jaar met f 440 en de evenredige verlaging van de afdrachtvermindering lage lonen voor de leeftijdsgroepen van 15 tot 23 jaar, levert ƒ182 mln op. Verlaging van de doorstroomafdrachtvermindering lage lonen met ƒ220 (de helft van de verlaging van de afdrachtvermindering lage lonen voor 23 jaar) levert ƒ28 mln op. De totale opbrengst is hierdoor ƒ182 mln + ƒ28 mln = ƒ210 mln. Met dit amendement wordt beoogd de dekking aan te geven om de stakingswinstvrijstelling van f 45 000 per ondernemer van 55 jaar en ouder en het bijzondere tarief van 20% bij overlijden en invaliditeit te handhaven. Tevens wordt hiermee de dekking aangegeven om de agrarische grond buiten de heffingsgrondslag van de forfaitaire rendementsheffing te houden.

Reitsma

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Amendement Reitsma over afdrachtvermindering lage lonen '
Lees ook