Tweede Kamer der Staten Generaal


25891000.021 amendement dittrich toegevoegde voorwaarde nederlandersch ap 65 plusser

Gemaakt: 24-2-2000 tijd: 10:48

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


25 891 (R 1609)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

Nr. 21

AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 16 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 6, eerste lid, onder h, de zinsnede «en gedurende een onafgebroken periode» vervangen door: en onmiddellijk daaraan voorafgaand gedurende een onafgebroken periode.

Toelichting

Uit de tekst van het wetsvoorstel blijkt niet dat de vreemdeling, die de verklaring aflegt om Nederlander te mogen worden, onmiddellijk voorafgaand aan het afleggen van die verklaring gedurende 15 jaar hoofdverblijf in Nederland moet hebben gehad.

Dit amendement brengt de tekst van artikel 6, eerste lid, onder h, in overeenstemming met de op blz. 16 van de nota naar aanleiding van het verslag gegeven toelichting.

Dittrich

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Amendement toegevoegde voorwaarde Nederlanderschap 65+er '
Lees ook