Ingezonden persbericht

p e r s b e r i c h t

Sonsbeek 9:LocusFocus
3 juni t/m 23 september 2001
ARNHEM

Arnhem, 7 september 2001

AMERIKAANS KUNSTENARES MARIA NORDMAN IN ARNHEM

EIGHT TURNS OF THE EARTH ON ITS AXIS
open dag en nacht in aanwezigheid van een gastvrouw of gastheer van 8 tot en met 16 september 2001 in de Gasthuisstraat, Arnhem opening op 8 september om 12.00 uur

In samenhang met

UNTITLED 1968
van 8 tot en met 23 september 2001
in de tuin van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Utrechtseweg 87 dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00

Van 8 tot en met 16 september wordt een van de laatste onderdelen van Sonsbeek 9: LocusFocus Arnhem gepresenteerd. Het is de bijdrage van de Amerikaanse kunstenares Maria Nordman. Sinds 1967 werkt Maria Nordman in de publieke ruimte of de stad, een moment dat de meeste kunstenaars hun werk nog in musea en galerieën tentoonstelden. De stad is haar werkterrein en platform om de relatie tussen kunst en de openbare ruimte te onderzoeken of opnieuw uit te vinden.

Tot op de dag van vandaag kan het werk van Maria Nordman worden beschouwd als een soort fundamentele reflectie over kunst in de openbare ruimte. Haar werk overstijgt het ~genre⤮ van de kunst in de openbare ruimte en wordt in zijn tijd- en ruimtegebondenheid een sociaal interactief gebeuren. Maria Nordman kan dan ook worden beschouwd als een cruciaal referentiepunt voor een huidige generatie kunstenaars wiens werk binnen een sociaal en procesmatig kader te situeren is.

Gedurende acht dagen of acht aardse omwentelingen worden twee volumes getoond in de Gasthuisstraat. De ene metalen constructie is naar de hemel georiënteerd en de andere naar de stad. Beide volumes zijn toegankelijk. Het is slechts door het gebruik van de sculptuur dat het project van Maria Nordman zijn volledigheid krijgt in relatie tot de beleving van tijd, licht, stad en betekenis. Het werk werd voor het eerst getoond tijdens de tentoonstelling ~Over the Edges⤮ (Gent, 2000). Het feit dat elke presentatie van haar werk tijd- en plaatsgebonden is, betekent dat elke nieuwe presentatie een nieuw project is en een nieuwe articulering van het sculpturale denken van de kunstenares Maria Nordman. Dit gebeurt tevens met het werk dat Maria Nordman in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem toont. Voorheen is dit werk getoond in de ~Peggy Guggenheim Collectie⤮ te Venetië en door de stad Venetië in het ~Campo San Barnabe⤮. Dit werk lijkt op een houten constructie die langs beide kanten kan worden betreden. Binnen is een lege zwarte ruimte zonder beeld. Slechts wanneer de beschouwer zich omdraait ziet hij het licht en de geboorte van het beeld.

Met haar werk onderzoekt Maria Nordman onder meer de gelaagdheid of de geologie van de stad en haar inwoners. Haar sculpturale vormen zijn actoren die vragen om beleving en ervaring. De heldere en strakke sculpturale de dynamische interactie met het individu, de stad, de natuur en het universum. Haar werk kan slechts in zijn volledigheid worden ervaren als al deze en andere elementen ten volle participeren. Zonder aandacht en keuze voor het werk zijn de sculpturale vormen slechts materialen. Het is vanuit een proces van interactie en inleving dat de sculptuur zich in zijn volledigheid articuleert.

De autonome sculpturale eenheden van Maria Nordman kunnen worden opgevat als vehikels voor het activeren van betekenissen. Het is een onderzoek in tijd en ruimte naar de samenhang tussen de stad, het individu, het licht, de tijd en het universum.

Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat het project van Maria Nordman in Arnhem aanvangt met het oogsten van groenten. Het aanraken van wat de aarde geeft en het bereiden van een maal ermee is voor haar bijna de oorsprong van sculptuur. Heeft het misschien te maken met het aanraken van de huid van een sculptuur, van een stad of van een individu?

Zoekwoorden:

Deel: ' Amerikaans kunstenares Maria Nordman in Arnhem '
Lees ook