---

Ministerie van Defensie---

foto: Marechaussee bewaakt ambassade VS (Peter Wiezoreck)

Amerikaanse ambassade en consulaat extra bewaakt

10-02-2003

Gezamenlijk persbericht ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en gemeente Amsterdam

Het bewapend toezicht op de Amerikaanse ambassade in Den Haag en het Amerikaanse consulaat in Amsterdam is vanaf maandag (10 februari) geïntensiveerd. Het gaat om een tijdelijke maatregel die op verzoek van de Nederlandse regering wordt genomen. De maatregelen vloeien voort uit de bijzondere verantwoordelijkheid die de Nederlandse regering heeft voor de bewaking van diplomatieke gebouwen. De gemeenten Den Haag en Amsterdam hebben inmiddels hun medewerking verleend door een bijstandsverzoek in te dienen. Aanleiding voor het geïntensiveerd toezicht zijn de huidige internationale ontwikkelingen; er zijn geen specifieke dreigingen.

De extra bewaking wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee. Rondom de gebouwen is een gebied afgezet met hekken waarbinnen een pantservoertuig is geplaatst. Binnen datzelfde gebied voeren bewapende marechaussees patrouilles uit. De marechaussee-bijstand valt onder het bevel van de lokale politie en onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester (archieffoto Peter Wiezoreck).

Deel: ' Amerikaanse ambassade en consulaat extra bewaakt '
Lees ook