D66

Amerikaanse Invasiewet absurd

Buitenland en defensie

Boris Dittrich

13-06-2002 - D66 vindt het onbegrijpelijk dat de Amerikaanse Senaat een wet heeft aangenomen die het mogelijk maakt Amerikaanse onderdanen in het buitenland die voor het Internationaal Strafhof zijn gedaagd te bevrijden. De Tweede Kamer debatteert donderdag 13 juni over de kwestie. 'Hoe serieus moet je zo'n wet nemen?'

De wet biedt de president van de Verenigde Staten de bevoegdheid met alle daartoe geschikte middelen dus ook met geweld een ander land binnen te vallen met dat doel. D66 heeft vorig jaar de Minister van Buitenlandse Zaken middels schriftelijke vragen opgeroepen om de aanname van dit wetsvoorstel tegen te houden. Het is niet erg waarschijnlijk dat Amerika zijn NAVO-bondgenoot Nederland daadwerkelijk zal belegeren - dat de ene NAVO-partner wetgeving aanvaardt die in zijn uiterste consequentie tot een gewapend conflict tussen NAVO-bondgenoten kan leiden blijft absurd - maar de uitspraak van de Amerikaanse senatoren is keihard.

D66 maakt zich ernstige zorgen over de schade van de Amerikaanse wet voor het internationale recht. Nu de VS proberen om het Internationale Strafhof met draconische maatregelen te blokkeren, is het belangrijk dat Nederland voor het Internationaal Strafhof opkomt. Nederland moet de Amerikaanse tegenwerking van het Internationale Strafhof eind volgende week aan de orde te stellen op de top van de EU-regeringsleiders in Sevilla. D66 vraagt zich af wat het wetsvoorstel betekent voor de verhoudingen binnen de NAVO. Ook in NAVO-verband moet gesproken worden over de opstelling van de Verenigde Staten. D66 vraagt de minister ervoor te pleiten dat de andere NAVO-partners krachtig afstand nemen van de Invasiewet.

Nu de Senaat de The Hague Invasion Act, zoals de bijnaam van de wet luidt, heeft aangenomen, zal het wetsvoorstel in een gezamenlijke vergadering van Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden behandeld. Pas daarna wordt het ter ondertekening voorgelegd aan de Amerikaanse president Bush. Nederland, Europa en de NAVO moeten nu alles op alles zetten om de Amerikaanse houding ten opzichte van het Internationaal Strafhof te matigen.

Deel: ' Amerikaanse Invasiewet absurd volgens D66 '
Lees ook