Millennium Platform


Amerikaanse Pledge 2000

Een aantal Amerikaanse bedrijven heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij mediation en arbitrage geschikt achten als middel om eventuele geschillen te beslechten. Het persbericht en de achtergrond daarvan is terug te vinden op de site van de CPR, Institute for Dispute Resolution. Op deze web-site zijn de resultaten terug te vinden van de inspanningen van CPR om millenniumproblemen via mediation en arbitrage op te lossen.

Net als in Nederland ligt de nadruk op het gezamenlijk oplossen van de problemen. Binnen het totaal aanbod van onderwerpen waar ADR (Alternative Dispute Regulation) kan worden toegepast is Millennium Mediating een nieuwe activiteit voor CPR.Deel: ' Amerikaanse Pledge 2000 voor aanpak millenniumprobleem '
Lees ook