Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr.: 6
datum: 13-1-1999

AMERIKAANSE VLEESPRODUCTIE IS ONSTUITBAAR

De opkomst van de Amerikaanse productie van kippen en varkens is niet te stuiten. PVE-voorzitter Rob Tazelaar waarschuwt in zijn nieuwjaarsrede, dat de varkenssector in de VS een vergelijkbare snelle groei zal doormaken als de kipproductie inmiddels heeft gedaan. Als de Amerikanen de ziektedruk de baas worden, zal deze kipproductie jaarlijks 4 á 5% toenemen.

Tazelaar benadrukt, dat het grootste deel van de productie beschikbaar komt voor de export, met name naar Azië en Rusland en waarschijnlijk ook China en Mexico. Op deze markten zal de EU nauwelijks kunnen concurreren tegen de Amerikaanse-, maar ook Thaise- en Braziliaanse productie. De enige optie voor de EU is het produceren van kwaliteit.

Voor de varkensproductie geldt dit nog sterker. Tazelaar stelt dat de laatste 10 jaar er in de VS een revolutie is voltrokken. Het marktaandeel van de kleinere producenten nam sterk af, maar producenten met meer dan 50.000 varkens per jaar zagen hun aandeel juist stijgen van 7 tot liefst 37%. De varkensproductie in de VS is volgens de PVE-voorman al tientallen jaren in de vleessector het meest rendabel. Beleggers, zoals slachterijen en graanbedrijven investeerden fors. Tazelaar denkt dat de grote bedrijven van 100.000 tot 500.000 varkens door milieumaatregelen wellicht wat worden beperkt, maar hij verwacht toch een jaarlijkse productietoename van 4 tot 5%. De Amerikanen zeggen dat de Europese markt niet hun doel is, maar Tazelaar betwijfelt dat. ‘De prijzen in Euro zijn toch wel aantrekkelijk..’

Tazelaar denkt, dat de Amerikaanse varkensproductie momenteel door weinigen kan worden beconcurreerd, hooguit door Canada. ‘Bedenk dat het verschil in kostprijs in 1997 tussen Nederland en VS (en Canada) meer dan 50% bedroeg. Nederland heeft bovendien een achterstand tegenover de Denen en de Fransen, in 1996 bijna 10%’. ‘En’, zo vervolgt Tazelaar, ‘dan zijn de effecten van de herstructurering in Nederland nog niet eens meegenomen.’

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' 'Amerikaanse vleesproductie is onstuitbaar' '
Lees ook