Provincie Utrecht

Persbericht

Gemeente Amersfoort krijgt toestemming voor ontwikkeling bedrijventerrein

24-05-2002
De Statencommissie Ruimte en Groen van Utrecht hebben op 23 mei 2002 ingestemd met het verzoek om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid door de gemeente Amersfoort. De gemeente diende de aanvraag in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein 'De Wieken-Vinkenhoef'.

Het plangebied van het ontwerp-bestemmingsplan 'De Wieken-Vinkenhoef' ligt tussen de A28 en A1 ten zuidoosten van knooppunt Hoevelaken. Een deel van het plangebied was op de plankaart van het streekplan Utrecht al aangewezen als reservelocatie voor bedrijventerreinen en kan benut worden als blijkt dat nieuwe terreinen niet snel genoeg tot ontwikkeling kunnen komen of als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft. Ook komt een deel van de uitbreiding van het bedrijventerrein (gronden gelegen ten noorden van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn) op het voormalige grondgebied van Hoevelaken te liggen als gevolg van de herindeling. De betrokken gronden hebben in het Streekplan Gelderland een agrarische aanduiding. Om die reden heeft de gemeente Amersfoort verzocht om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan Gelderland.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 030-2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Amersfoort krijgt toestemming voor ontwikkeling bedrijventerrein '
Lees ook