Gemeente Amersfoort


pril 1999

Meer restaureren met hetzelfde budget

De gemeente gaat samenwerken met de Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) om zo meer te kunnen restaureren met hetzelfde budget. Uiteindelijk zal het 30% schelen.

Door de overeenkomst met het NRF krijgt de gemeente een subsidiemogelijkheid extra aan particulieren. Wordt bij het oude systeem een bedrag in één keer verstrekt, nu sluiten eigenaren een aflossingsvrije lening af voor 15 jaar waarover alleen de fiscaal aftrekbare rente is verschuldigd. De gemeente belegt ondertussen het geld bij de NRF en keert dat na 15 jaar uit. Doordat rente verkregen wordt op deze lening, kan de gemeente een lager subsidiebedrag inzetten.

Deze manier van subsidieren is vooral aantrekkelijk voor eigenaren met aftrekmogelijkheden. Voor kerkbesturen, corporaties en restaurerende instellingen is de huidige vorm van een bijdrage ineens opengehouden. Voor de gemeente is bovendien aantrekkelijk dat de verplichting tot onderhoud van het monument is gewaarborgd. Aan de geldlening is de verplichting tot goed onderhoud gekoppeld. Mocht de eigenaar tekort schieten, dan kan dat leiden tot gedeeltelijke of gehele inhouding van de subsidie.

Deel: ' Amersfoort werkt samen met Nationaal Restauratiefonds '
Lees ook