Gemeente Amersfoort


10 februari1999

Gemeente wil plannen rond Smallepad op elkaar afstemmen

Er wordt een studie gemaakt voor het gebied tussen Smallepad en Van Asch van Wijckstraat. Tegelijkertijd stellen burgemeester en wethouders voor om een voorlopig programma van eisen te maken voor de nieuwbouw van de politie.

Al in 1994 heeft de gemeenteraad laten weten iets te willen met het gebied tussen Smallepad en Van Asch van Wijckstraat. Tot nu toe is er echter niets gebeurd om dit gebied opnieuw te ontwikkelen. In de directe omgeving is wel het nodige veranderd. De nieuwbouw van Anova is hiervan een voorbeeld. Nu er plannen zijn voor nieuwbouw van het politiebureau, moet meer spoed worden gezet achter de ontwikkeling van plannen. Door deze nieuwbouw komt namelijk een strook grond vrij langs het Smallepad. Op termijn zal bovendien de brandweer verhuizen en komt ook deze plek aan het Smallepad vrij.

Door afstemming van de verschillende bouwinitiatieven ontstaat de mogelijkheid om de totale strook langs het Smallepad, tussen Anova en de Amersfoortse Verzekeringen, opnieuw in te richten op een samenhangende manier. Hiertoe wordt een ruimtelijke studie gemaakt voor een wat groter gebied. Deze studie wordt het uitgangspunt voor de verschillende planontwikkelingen. Omdat de bouw van het politiebureau zo'n hoge prioriteit heeft, is besloten om tegelijkertijd het voorlopig programma van eisen voor deze bouwlocatie op te stellen.

Op 9 maart bespreekt de raadscommissie ESW deze startnotitie. Naar verwachting kunnen de plannen in mei van dit jaar voor inspraak worden voorgelegd aan de Amersfoorters.

Deel: ' Amersfoort wil plannen Smallepad op elkaar afstemmen '
Lees ook