Gemeente Amersfoort


10 februari1999

Jongeren gezocht voor uitwerking jeugdbeleid

'Gezocht beleidsmakers, 0-23 jaar.' Met deze ongebruikelijke advertentie start Amersfoort de uitwerking van haar jeugdbeleid. Jongeren worden nadrukkelijk uitgenodigd om samen met de gemeente een aanbod van activiteiten voor jongeren te cree%ren. "Jongeren zijn belangrijk voor een bloeiende en bruisende stad", aldus wethouder I. Geluk. "Daarom is het belangrijk dat juist jongeren meedenken en meewerken om de stad voor zichzelf aantrekkelijk te maken en houden."

Vorig jaar stelde de gemeenteraad een basisplan vast voor een samenhangend jeugdbeleid. De uitwerking ervan gebeurt door jongeren in nauwe samenwerking met de Stichting Bevordering Jongerenparticipatie 2000+. Het is de bedoeling dat per wijk zestien jongeren na een training op pad gaan om leeftijdsgenoten te interviewen. Zo worden jongeren bereikt die normaal gesproken niet zo snel aan het woord komen. De interviews leiden tot een inventarisatie van de sterke en zwakke kanten van de wijk. Aan de hand van de lijst kunnen de knelpunten worden geselecteerd. De meest urgente worden opgelost door een verbetergroep die bestaat uit vier volwassenen en zes jongeren. "De oplossingen worden zoveel mogelijk direct uitgevoerd, het liefst binnen twee tot drie maanden", vertelt Marco van Westerlaak, de stedelijk activiteitenco"rdinator. Per verbetergroep is 7500 gulden beschikbaar om oplossingen te realiseren.

Het project kent vijf deelprojecten. Elk deel omvat ''n of een aantal wijken rond ''n van de Amersfoortse jongerencentra. De eerste wijk is het Soesterkwartier. De jongerenraadpleging wordt waarschijnlijk begin maart gehouden. In mei moeten de resultaten van de enquete bekend zijn waarna de verbetergroep aan de slag kan. Welke wijk daarna aan de beurt komt, is nog niet bekend. In twee jaar moeten alle wijken rond de wijkcentra aan de beurt zijn geweest, waarna de ronde weer opnieuw begint. "Dat is het sterke aan dit project: het stopt niet na twee jaar. Het proces moet als het ware continu herhaald worden", aldus wethouder Geluk. "Na Amsterdam is Amersfoort de tweede stad waar dit project min of meer permanent gaat lopen."

Deel: ' Amersfoort zoekt jongeren voor uitwerking jeugdbeleid '
Lees ook