Gemeente Amersfoort


17 februari 1999

Amersfoorters tevreden over mogelijkheden voor vrije tijd

Amersfoorters zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen die de stad heeft op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dat blijkt uit de Stadspeiling 1998. Een deel van dit onderzoek ging over het gebruik van voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en recreatie in de stad en over mogelijke aanvullingen.

Bij de jaarlijkse Stadspeiling, een onderzoek uitgevoerd door het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek, wordt aan een representatieve groep van 2300 Amersfoorters vanaf 18 jaar een aantal vragen voorgelegd over het gemeentelijk beleid. Ruim 70% stuurde een ingevulde vragenlijst terug. Een meerderheid van 57% van Amersfoorters met belangstelling voor sport is tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen. Mensen die minder actief sporten blijken ook minder op de hoogte van het aanbod. De 7% die zegt niet zo tevreden te zijn noemt als reden vooral het ontbreken van voldoende squashvoorzieningen, overdekte tennisbanen en skeelerbanen.

Genoeg mogelijkheden voor buitenrecreatie
Volgens 60 % van de ondervraagden biedt Amersfoort genoeg mogelijkheden om buiten te recreren. Slechts 9% vindt dat er meer echte natuur moet komen. Om te wandelen, te fietsen, te sporten of de hond uit te laten, bezocht bijna de helft van de volwassen inwoners van de stad het afgelopen jaar wel eens het gebied Den Treek/Henschoten. Met 43% komt het Stadspark Schothorst op de tweede plaats. Minder bezoekers trokken de Galgenberg, de recreatiegordel Liendert-Rustenburg en het park Nimmerdor.

Cultuurminnend Amersfoort
Op het gebied van cultuur en uitgaan blijft een groep inwoners hun vertier buiten de stad zoeken. Dat geldt vooral voor musa en bezoeken aan een musical of popconcert. Voor de ruim 70% van de bevolking is de bioscoop veruit favoriet. Ongeveer een kwart bezocht een museum of galerie. Het blijkt dat hoger opgeleiden vaker culturele evenementen bezoeken dan mensen met een lager opleidingsniveau. De oudste inwoners blijken meer dan gemiddeld genteresseerd in klassieke muziek en musea/galeries. Slechts 11% zegt niet tevreden te zijn over het Amersfoortse cultuuraanbod.

Specifieke aandacht voor jongeren
De informatie die uit dit onderdeel van de stadspeiling naar voren is gekomen, wordt mede gebruikt om inhoud te geven aan de nieuwe beleidsnota's sport, cultuur en recreatie die dit jaar zullen verschijnen. Het is de bedoeling om het onderzoek elke vier jaar te herhalen om een duidelijk beeld te krijgen van het veranderende vrijetijdsgedrag van de Amersfoorters. Om een volledig beeld te krijgen van dat vrijetijdsgedrag is het ook nodig om specifieke informatie te verzamelen over de inwoners jonger dan 18 jaar. Deze groep maakt geen deel uit van de stadspeiling, hoewel zij voor het sport-, recreatie- en cultuurbeleid een belangrijke informatiebron is. De gemeente zoekt nog een manier om deze gegevens regelmatig te verzamelen.

Deel: ' Amersfoorters tevreden over mogelijkheden vrije tijd '
Lees ook