Persbericht De Amersfoortse

Keywords: Amersfoortse, De Amersfoortse Verzekeringen, inkomen, verzekeraar, verzekeringen, zelsfstandige ondernemer, dga, particulier, pensioen, ziektekosten, zorg, arbeidsongeschiktheid, ASR Groep, assurantie, assurantieadviseur, adviseur, tussenpersoon, intermediair, reintegratie Amersfoortse, De Amersfoortse Verzekeringen, inkomen, verzekeraar, verzekeringen, zelsfstandige ondernemer, dga, particulier, pensioen, ziektekosten, zorg, arbeidsongeschiktheid, ASR Groep, assurantie, assurantieadviseur, adviseur, tussenpersoon, intermediair, reintegratie

De Amersfoortse introduceert: de Direct Ingaande Lijfrente in beleggingen

De Inkomensverzekeraar introduceert een nieuw lijfrenteproduct: de Direct Ingaande Lijfrente in Beleggingen. Een moderne pensioenoplossing voor expirerende lijfrentekapitalen, met optimale vrijheid en flexibiliteit. En de klant bepaalt zelf het risico.

Dit nieuwe product biedt de mogelijkheid een hoger pensioen te realiseren. Dankzij een ruime keuze in beleggingsfondsen kan een persoonlijke mix van beleggingen worden samengesteld: van risico-arm naar risicovol. De fondsverdeling en de fondskeuze kunnen elk moment gewijzigd worden. Vanaf 10.000 kan er al gebruik gemaakt worden van dit product.

De assurantieadviseur verruimt met dit product zijn adviesmogelijkheden. Afhankelijk van het gewenste risicoprofiel kan nu gekozen worden om het expirerend kapitaal geheel of gedeeltelijk te beleggen of geheel of gedeeltelijk te verzekeren op een traditionele manier.

Voor de adviseur is er een informatieve productkaart en voor de consument een heldere brochure beschikbaar. Koersinformatie van de onderliggende fondsen wordt dagelijks gepubliceerd op deze site.


De Amersfoortse Verzekeringen
Drs R.J.M. Otten
directeur Commerciële Zaken & Marketing
Telefoon: (033) 464 2418

Deel: ' Amersfoortse introduceert direct Ingaande Lijfrente in beleggingen '
Lees ook