Hogeschool van Amsterdam

AMFI Amsterdam Fashion Institute in gelijk gesteld

(28 juni 2002)

Het AMFI Amsterdam Fashion Intsitute van de Hogeschool van Amsterdam is door de rechtbank in het gelijk gesteld betreffende het gebruik van de naam. Het kort geding werd aangespannen door Fashion Institute Arnhem met de eis dat de twee namen teveel verwarring zouden creëren en dat daarnaast de naam Arnhem Fashion Institute een handelsnaam zou zijn.

De president van de rechtbank te Amsterdam oordeelde dat beide partijen op basis van de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigde instellingen voor Hoger Beroeps Onderwijs zijn. De personen, werkzaam in deze beide instellingen treden niet in georganiseerd verband op met het oogmerk om winst, materiaal voordeel te behalen. Fashion Institute Arnhem kan volgens de rechtbank niet worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet en zij kan zich op grond van die wet niet beroepen op de bescherming van haar naam.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er eveneens geen sprake van verwarring tussen de twee instellingen. In de eerste plaats worden verschillende plaatsen (Arnhem en Amsterdam) in de namen genoemd. In de tweede plaats is de volgorde van de woorden verschillend. In de derde plaats heeft de Hogeschool van Amsterdam voldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar naam zal voorzien van het voorvoegsel 'AMFI' (Amsterdam Fashion Institute).

Zowel de Hogeschool van Amsterdam als AMFI Amsterdam Fashion Institute zijn verheugd over de uitspraak. Pauline Terreehorst, directeur AMFI: 'Wij zijn blij dat we met onze opleiding onder de nieuwe naam verder kunnen gaan. Een moderne, eigentijdse mode opleiding in Amsterdam verdient een naam die makkelijk in het gehoor ligt. Bovendien zijn we er trots op om met onze ruim duizend leerlingen in het hart van Amsterdam te zitten. Dat willen we graag ook in onze naam uitdragen.'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: AMFI Amsterdam Fashion Institute Pauline Terreehorst Telefoon: 020 - 592 55 10


---

Contactpersoon voor de pers

Sara Thijssen
tel. 020 - 570 26 08
e-mail: s.thijssen
@mc.hva.nl

Deel: ' AMFI Amsterdam Fashion Institute in gelijk gesteld '
Lees ook